OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- RADA GMINY
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY
- PRZETARGI
- OPŁATY
- ODPADY/OCHRONA
         ŚRODOWISKA

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAFLARACH

.:KALENDARZ:.

.:INTERAKTYWNA POLSKA:.

.:PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA:.

.:BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH:.

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE:.

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
:.

.:PAMIĘTAJ O SZKOLE:.

.:NARODOWE SIŁY REZERWOWE:.

        
PORTAL / SZKOŁY POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:SZKOŁY:.

28.10.2014

INFORMACJA

      

                            WYPRAWKA SZKOLNA 2014


      UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE WYPŁATA DOFINANSOWAŃ REALIZOWANA BĘDZIE W KASIE URZĘDU GMINY W DNIACH OD 29-10-2014 R. DO 05-11-2014 R.

Zbigniew Strama        
Dyrektor GZO w Szaflarach

więcej >>>

28.08.2014

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
O
DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

INFORMACJA
O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

    (811 KB)     

22.08.2014

IV MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
INFORMACJA
O
KONKURSIE
    (168 KB)     
PLAKAT

    (322 KB)     

08.08.2014

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015
STYPENDIA
2014/2015
INFORMACJA
    (55 KB)     
WNIOSEK

    (82 KB)     

06.08.2014

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015
WYPRAWKA SZKOLNA
2014/2015
INFORMACJA

    (35 KB)     
WNIOSEK
o przyznanie
dofinansowania zakupu podręczników
w 2014 r.
(dotyczy uczniów klas II-III
i VI szkoły podstawowej)
- ze względu na kryterium dochodowe

    (44 KB)     
WNIOSEK
o przyznanie
dofinansowania zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych
w 2014 r.
(dotyczy uczniów niepełnosprawnych uczęszczających
do klas I-VI szkoły podstawowej,
klasy I-III gimnazjum)
    ( 32 KB)     

WNIOSEK
o przyznanie
dofinansowania zakupu podręczników
w 2014 r.
(inne kryteria)


    ( 36 KB)     
OŚWIADCZENIE
o zakupie podręczników*
/materiałów edukacyjnych*

    ( 33 KB)     

23.07.2014

INFORMACJA

„PIERWSZY DZWONEK” PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

INFORMACJA
„PIERWSZY DZWONEK”
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

    (368 KB)     

16.07.2014

INFORMACJA
    (470 KB)     
REGULAMIN
    (150 KB)     
DEKLARACJA
    ( 44 KB)     

24.03.2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Szaflary ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem, Skrzypne, ul. św. Jadwigi Królowej 128, 34-424 SzaflaryOGŁOSZENIE O KONKURSIE
    (60 KB)     

17.02.2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Szaflary ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej, Maruszyna, ul. Jana Pawła II 83, 34-424 Szaflary
2. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem, Skrzypne, ul. św. Jadwigi Królowej 128, 34-424 Szaflary
3. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach, Szaflary, ul. Szkolna 6, 34-424 SzaflaryOGŁOSZENIE O KONKURSIE
    (60 KB)     

19.08.2013

INFORMACJA O DOWOZIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SZAFLARY
2013/2014
INFORMACJA
    (37) KB)     
WNIOSEK

    (41 KB)     

19.08.2013

STYPENDIA SZKOLNE
NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2013/2014
INFORMACJA
    (54 KB)     
WNIOSEK

    (82 KB)     

08.08.2013

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2013/2014
INFORMACJA
    (35 KB)     
WNIOSEK

    (61 KB)     
WNIOSEK
DLA UCZNIA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO
    ( 34 KB)     
WNIOSEK
DLA UCZNIA,
POCHODZĄCEGO Z RODZINY
NIESPEŁNIAJĄCEJ KRYTERIUM DOCHODOWEGO
    ( 34 KB)     

18.08.2012

INFORMACJA
O DOWOZIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SZAFLARY
2012/2013

INFORMACJA
(40 KB)
WNIOSEK
    (22 KB)     

18.08.2012

INFORMACJA
STYPENDIA SZKOLNE 2012/2013

INFORMACJA
(56 KB)
WNIOSEK
    (80 KB)     

18.08.2012

INFORMACJA
WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

INFORMACJA
(40 KB)
WNIOSEK
    (145 KB)     

07.07.2011

INFORMACJA
WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012

INFORMACJA
(37 KB)
WNIOSEK
    (30 KB)     


UWAGA
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

PROCEDURA
(40 KB)


INFORMACJA
PROCEDURA UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PRZEZ NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SZAFLARY

PROCEDURA
UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO
(56 KB)
WNIOSEK
O WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA EGZAMINACYJNEGO
(32 KB)
ZAŚWIADCZENIE
DYREKTORA SZKOŁY(PLACÓWKI)
(32 KB)
WNIOSEK
O WYDANIE NOWEGO AKTU NADANIA

(39 KB)


LISTA PROJEKTÓW
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SZAFLARY
W 2009 ROKU.

LISTA PROJEKTÓW
(28 KB)


Wieloletni Plan Inwestycyjny Placówek Oświatowych
w Gminie Szaflary na rok 2006 oraz
lata 2007 - 2013

PLAN
(585 KB)

Lp. Nazwa placówki, adres, imię i nazwisko dyrektora Nr telefonu e-mail Adres strony internetowej
osoba kontaktowa
1 Gminne Przedszkole w Szaflarach
ul. Augustyna Suskiego 96,
34-424 Szaflary
mgr Maria Gałdyn
18 27-547-77 przedszkole.szaflary@interia.pl www.przedszkole.szaflary.pl
mgr Maria Gałdyn
2 Szkoła Podstawowa w Borze
Bór ul. Jana Pawła II 44,
34-424 Szaflary
mgr inż. Jan Gacek
18 27-544-43 szkolabor@poczta.pl www.szkolabor.org
mgr inż. Jan Gacek
3 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej
Bańska Wyżna ul. Szlak Papieski 64,
34-424 Szaflary
mgr Urszula Krupa
18 27-548-98 zspigbanskawyzna@wp.pl www.szkolabw.szkolnastrona.pl
4 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach
Szaflary ul. Szkolna 6,
34-424 Szaflary
mgr Iwona Lesner-Dyrektor
mgr Hubert Porschke - Z-ca Dyrektora
18 27-547-26 suskia@poczta.onet.pl
www.szaflary.mtwnet.pl

ZSPiG W SZAFLARACH

                          
5 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu
Zaskale ul. Kardynała Wojtyły 51,
34-424 Szaflary
mgr Mirosław Ćwikiel
18 27-555-05 zspig_zaskale@pro.onet.pl www.zspigzaskale.szkolnastrona.pl
6 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej
Maruszyna ul. Jana Pawła II nr 29,
34-424 Szaflary
mgr Stanisław Peciak
18 27-562-27 magor20@poczta.onet.pl www.maruszyna.pl
Andrzej Marko
7 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej
Maruszyna, ul. Jana Pawła II 83,
34 - 424 Szaflary
mgr Jan Królczyk
18 27-548-28 jkrol@poczta.onet.pl www.maruszyna.org.pl
mgr Jan Królczyk
8 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Skrzypne ul. św. Jadwigi Królowej 128,
mgr Henryk Chrobak
18 27-558-76 henrykchrobak@gmail.com www.skrzypne.szkolnastrona.pl
9 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej
Bańska Niżna ul. Papieska 141,
34-424 Szaflary
mgr Jolanta Stolarczyk
18 27-548-21 szkolabn@pro.onet.pl www.szkolabanskanizna2013.republika.pl

ZSPiG W SZAFLARACH


ARCHIWUM
/AKTUALNOŚCI /2014 /2013 /2012 /2011 /2010 /2009 /2008 /2007 /2006 /2005 /

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]  [PRZETARGI] [OPŁATY]  [GKRPA]