OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- RADA GMINY
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY
- PRZETARGI
- OPŁATY
- ODPADY/OCHRONA
         ŚRODOWISKA

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAFLARACH

    SPÓŁKA WODNA MARUSZYNA CENTRUM

.:FUNDUSZE EUROPEJSKIE:.

.:KALENDARZ:.

.:INTERAKTYWNA POLSKA:.

.:PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA:.

PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

.:SMAK NA PRODUKT:.

SMAK NA PRODUKT

.:BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH:.

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE:.

6 LATKU WITAJ W SZKOLE

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
:.

.:PAMIĘTAJ O SZKOLE:.

.:NARODOWE SIŁY REZERWOWE:.

PORTAL / TURYSTYKA POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:TURYSTYKA:.

Kuźnia w Bańskiej Niżnej (kliknij aby powiększyć)

GMINA SZAFLARY – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ATRAKCJE TURYSTYCZNE


        Gmina Szaflary zajmuje powierzchnię 54 km2 i należy do grupy mniejszych wiejskich gmin w powiecie nowotarskim (dla porównania: Jabłonka – 213 km2, Nowy Targ – 209, Ochotnica Dolna – 141, Łapsze Niżne – 125).
Na obszarze Gminy występują obiekty uznane za rezerwaty i pomniki przyrody albo stanowiska dokumentacyjne bądź zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Najcenniejszym z nich jest Skała Rogoźnicka uznana za rezerwat przyrody nieożywionej na powierzchni ok. 0,26 ha, z czego ponad połowa, ok. 0,15 ha leży w obszarze Gminy Szaflary. Rezerwat od 1990 r. wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Geologicznego.
        Ochroną pomnikową objęte są okazałe, cenne krajobrazowo drzewa lub ich grupy:
a/ grupa drzew – 5 jaworów, 5 lip, 4 jesiony koło kościoła w Szaflarach;
b/ pojedyncze drzewa:
lipa w Bańskiej Niżnej,
lipa przy kapliczce murowanej (1828 r.) w Skrzypnem Wyżnem,
lipy przy krzyżu w Skrzypnem,
topola biała obok zabudowań Wojciecha Zapotocznego w Bańskiej Niżnej.

        W 1932 r. Szaflary uznane zostały za miejscowość zasługującą na ochronę krajobrazu, ze względu na wspaniałe widoki roztaczające się z Równiny Szaflarskiej na Podhale Nowotarskie, aż po Spiską Magurę, Tatry, Wierchy Orawskie i Gorce. Przez Szaflary biegną trasy turystyczne z Zakopanego do Niedzicy i Czorsztyna oraz z Gubałówki przez Ząb, Bańską Wyżną, Skrzypne, Szaflary, Leśnicę – w Pieniny. Na terenie Gminy, w niecce podhalańskiej, występują złoża wód geotermalnych, to właśnie tutaj powstał pierwszy w Polsce odwiert (Bańska). Parametry wód geotermalnych (86° C1 przy samowypływie w otworze Bańska PGP-1) występujących w tym rejonie pozwalają na ich wykorzystanie, zarówno w celach grzewczych, jak też rekreacyjnych (kompleks basenów).
        Baseny termalne stały się w ostatnich latach jedną z największych atrakcji turystycznych na Podhalu. Zapewniają świetną zabawę zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Są też ciekawą propozycją spędzenia czasu wolnego kiedy nie dopisuje pogoda.
Baseny w Termach Podhalańskich są wypełnione wodą zmineralizowaną, która z powodzeniem jest wykorzystywana w balneologii. Kąpiele mogą działać kojąco między innymi na układ mięśniowo - stawowy, nerwice oraz wpływają na poprawię samopoczucia.
Obiekty noclegowe:
Bańska Niżna-8
Bańska Wyżna-6
Bór-2
Szaflary-18
Zaskale – 3
Maruszyna-2
Skrzypne-1
Razem 40
Agroturystyka
Bańska Niżna-11
Bańska Wyżna – 6
Szaflary-5
Maruszyna-2
Razem 24

       Ścisłą ochroną konserwatorską pozostają wpisane do rejestru zabytków następujące dobra kultury:

1. Grodzisko średniowieczne, ruiny zamku z XIII/XIV w, tzw. „Koci Zamek”

2. Budynek mieszkalny nr 124 przy skrzyżowaniu ul. Augustyna Suskiego i 15-lecia Ruchu Ludowego „Chałupa Anny Doruli”

3. Kapliczka wraz z wyposażeniem, zlokalizowana na działce nr 100/10 w Szaflarach

4. Kościół Parafialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła wraz z murowanym ogrodzeniem w Szaflarach

5. Teren zespołu podworskiego z zachowanymi reliktami: mur kamienny, bramka, budynek kuchni dworskiej i fundamenty w Szaflarach

       Na szczególną uwagę zasługuje krzyż żelazny na wzgórzu Ranisberg upamiętniający 500 lecie bitwy pod Grunwaldem.

26.06.2014

OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Szaflary informuje, iż na obszarze Gminy Szaflary obowiązuje przez cały rok zakaz kąpieli i niekontrolowanego piętrzenia wody na potokach: Biały Dunajec i Rogoźnicki. Wykonane przegrody cieków służące do celów kąpieliskowych, stanowią potencjalne zagrożenia dla osób z nich korzystających, a przede wszystkim dzieci.

       Jednocześnie przypomina, iż barszcz Sosnowskiego rosnący obficie na brzegach potoków, jest rośliną silnie zagrażającą zdrowiu. Sok tej rośliny w obecności światła słonecznego powoduje oparzenia II i III stopnia, a powstałe rany mogą goić się przez wiele miesięcy.

więcej >>>

10.01.2014

INFORMACJA O BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
ULOTKA INFORMACYJNA
O BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

    (980 KB)     

AGROTURYSTYKA


ARCHIWUM
/AKTUALNOŚCI /2014 /2013 /2012 /2011 /2010 /2009 /2008 /2007 /2006 /2005 /

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]  [PRZETARGI] [OPŁATY]  [GKRPA]