OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- RADA GMINY
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY
- PRZETARGI
- OPŁATY
- ODPADY/OCHRONA
         ŚRODOWISKA

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAFLARACH

    SPÓŁKA WODNA MARUSZYNA CENTRUM

.:FUNDUSZE EUROPEJSKIE:.

.:KALENDARZ:.

.:INTERAKTYWNA POLSKA:.

.:PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA:.

PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

.:SMAK NA PRODUKT:.

SMAK NA PRODUKT

.:BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH:.

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE:.

6 LATKU WITAJ W SZKOLE

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
:.

.:PAMIĘTAJ O SZKOLE:.

.:NARODOWE SIŁY REZERWOWE:.

PORTAL / AKTUALNOŚCI POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:AKTUALNE PRZETARGI ROK 2014 :.

19.12. 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:
„SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SZAFLARY”
ZAPYTANIE OFERTOWE
(62 KB)


11.12. 2014

ODBIERANIE, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY
ORAZ UTWORZENIE I OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
OGŁOSZENIE
(89 KB)
SIWZ
(294 KB)
HARMONOGRAM
I PÓŁROCZE
SOŁECTWA:BÓR,
ZASKALE
(321 KB)
HARMONOGRAM
I PÓŁROCZE
SOŁECTWA: BAŃSKA NIŻNA,
BAŃSKA WYŻNA
(321 KB)
HARMONOGRAM
I PÓŁROCZE
SOŁECTWA:MARUSZYNA,
SKRZYPNE
(321 KB)
HARMONOGRAM
I PÓŁROCZE
SOŁECTWO: SZAFLARY
(321 KB)
16.12.2014
PYTANIA
I
ODPOWIEDZI
(45 KB)


29.12.2014

Zawiadomienie
o
wyborze oferty
(40 KB)


15.10. 2014

ZAKUP WYPOSAŻENIA SALI ZAJĘĆ DLA GRUPY 25 DZIECI
ORAZ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, PAPIERNICZYCH, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO I ZABAWEK,
A TAKŻE MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DLA GRUPY 66 DZIECI
OGŁOSZENIE
(76 KB)
SIWZ
(188 KB)
22.10.2014
SIWZ
POPRAWIONA
(602 KB)
ZESTAWIENIE
RZECZOWO FINANSOWE
(65 KB)
22.10.2014
ZESTAWIENIE
RZECZOWO FINANSOWE
WYPOSAŻENIE
(68 KB)
22.10.2014
PYTANIA
I
ODPOWIEDZI
NR 1
(492 KB)


28.10.2014

Zawiadomienie
o
wyborze oferty
(1.06 MB)


30.09. 2014

ZAKUP WYPOSAŻENIA SALI ZAJĘĆ DLA GRUPY 25 DZIECI ORAZ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, PAPIERNICZYCH, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO I ZABAWEK
OGŁOSZENIE
(64 KB)
SIWZ
(185 KB)
ZESTAWIENIE
RZECZOWO FINANSOWE
(57 KB)


09.10.2014

Zawiadomienie
o
unieważnieniu postępowania
o
udzielenie zamówienia publicznego
(392 KB)


30.09. 2014

ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM
OGŁOSZENIE
(68 KB)
SIWZ
(182 KB)
ZESTAWIENIE
RZECZOWO FINANSOWE
(35 KB)


10.10.2014

ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE OFERTY
(49 KB)


12.09. 2014

ZAKUP WYPOSAŻENIA SALI ZAJĘĆ DLA GRUPY 25 DZIECI ORAZ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, PAPIERNICZYCH, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO I ZABAWEK,
W TYM WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW
OGŁOSZENIE
(67 KB)
SIWZ
(237 KB)
ZESTAWIENIE
RZECZOWO FINANSOWE
(87 KB)


22.09.2014

Zawiadomienie
o
unieważnieniu postępowania
o
udzielenie zamówienia
publicznego wyborze oferty
(42 KB)


13.08. 2014

REMONT DROGI GMINNEJ DROGA OD CMENTARZA DO CZERWIENNEGO NR DZ. EWID. 2704
W MIEJSCOWOŚCI SKRZYPNE W KM 0+960 - 1+400
OGŁOSZENIE
(51 KB)
SIWZ
(297 KB)
KOSZTORYS
ŚLEPY
(88 KB)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
(67 KB)


29.08.2014

ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE OFERTY
(403 KB)


13.08. 2014

PRZEWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I INNE PRZEWOZY ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY SZAFLARY LUB INNĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNA GMINY
OGŁOSZENIE
(68 KB)
SIWZ
(274 KB)


27.08.2014

ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE OFERTY
(39 KB)


12.08. 2014

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
W RAMACH PROJEKTU PN. HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZY SZLAK WOKÓŁ TATR.
ETAP I ODCINEK ŚCIEŻKI NOWY TARG - SUCHA HORA
OGŁOSZENIE
(83 KB)
SIWZ
(339 KB)
KOSZTORYS INWESTORSKI
ŚLEPY
(292 KB)


29.08.2014

ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE OFERTY
(456 KB)


08.08. 2014

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE SZAFLARY - ORGANIZACJA PLACU ZABAW
OGŁOSZENIE
(67 KB)
SIWZ
(284 KB)
KOSZTORYS
ŚLEPY
(302 KB)
MAPY
(3 MB)
ZESTAWIENIE
RZECZOWO FINANSOWE
(66 KB)


02.09.2014

Zawiadomienie
o
wyborze oferty
(476 KB)


08.08. 2014

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE SZAFLARY - WYPOSAŻENIE
OGŁOSZENIE
(97 KB)
SIWZ
(225 KB)
ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE
WYPOSAŻENIE PODNOSZĄCE
JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
ORAZ WYPOSAŻENIA SAL ZAJĘĆ
(292 KB)


25.08.2014

ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE OFERTY
(460 KB)


23.07. 2014

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE SZAFLARY - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ
OGŁOSZENIE
(96 KB)
SIWZ
(281 KB)
PRZEDMIAR
(196 KB)


11.08.2014

ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE OFERTY
(52 KB)


15.07. 2014

REMONT POLEGAJĄCY NA KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKOWEGO MURU KAMIENNEGO
STANOWIĄCEGO CZĘŚĆ PIERWOTNEGO ZAŁOŻENIA DWORSKIEGO RODZINY UZNAŃSKICH
ORAZ DOSTOSOWANIE MURU DO URZĄDZENIA WYSTAW CZASOWYCH POŚWIĘCONYCH KULTURZE, HISTORII I ETNOGRAFII REGIONU
OGŁOSZENIE
(86 KB)
SIWZ
(328 KB)
DOKUMENTACJA
MUR
(28 MB)


11.12. 2014

ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE OFERTY
(40 KB)
23.12.2014
OGŁOSZENIE
O
UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
(40 KB)


13.06. 2014

REMONT POLEGAJĄCY NA KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKOWEGO MURU KAMIENNEGO
STANOWIĄCEGO CZĘŚĆ PIERWOTNEGO ZAŁOŻENIA DWORSKIEGO RODZINY UZNAŃSKICH ORAZ DOSTOSOWANIE MURU DO URZĄDZENIA WYSTAW CZASOWYCH POŚWIĘCONYCH KULTURZE, HISTORII I ETNOGRAFII REGIONU
OGŁOSZENIE
(84 KB)
SIWZ
(327 KB)
DOKUMENTACJA
MUR
(28 MB)
26.06.2014
SIWZ
ZMIANA
(736 KB)


15.07.2014

Zawiadomienie
o
unieważnieniu postępowania
o
udzielenie zamówienia publicznego
(32 KB)
AKTUALNE PRZETARGI

ARCHIWUM     ROK     2014

ARCHIWUM     ROK     2013

ARCHIWUM     ROK     2012

ARCHIWUM     ROK     2011

ARCHIWUM     ROK     2010

ARCHIWUM     LATA     2006-2009


[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]  [PRZETARGI] [OPŁATY]  [GKRPA]