OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- RADA GMINY
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY
- PRZETARGI
- OPŁATY
- ODPADY/OCHRONA
         ŚRODOWISKA

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAFLARACH

    SPÓŁKA WODNA MARUSZYNA CENTRUM

.:FUNDUSZE EUROPEJSKIE:.

.:KALENDARZ:.

.:INTERAKTYWNA POLSKA:.

.:PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA:.

PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

.:SMAK NA PRODUKT:.

SMAK NA PRODUKT

.:BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH:.

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE:.

6 LATKU WITAJ W SZKOLE

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
:.

.:PAMIĘTAJ O SZKOLE:.

.:NARODOWE SIŁY REZERWOWE:.

PORTAL / AKTUALNOŚCI POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:AKTUALNOŚCI:.

22.12.2014

ZAPROSZENIE
NA III SESJĘ RADY GMINY SZAFLARY W DNIU: 22 GRUDNIA 2014 ROKU
(poniedziałek) o godz. 1500

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY GMINY SZAFLARY W DNIU: 22 GRUDNIA 2014 ROKU
    (72 KB)     

UWAGA
WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY RADY GMINY SZAFLARY ZNALEŹĆ MOŻNA
W ZAKŁADCE

RADA GMINY


16.12.2014

INFORMACJA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWY TARGU,
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU
ORGANIZOWANYM W SIEDZIBIE URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM TARGU
PRZY UL. PARKOWEJ 13 – SALA KONFERENCYJNA P. II:
W DNIU 19 GRUDNIA 2014 R. (PIĄTEK) O GODZ. 14:00

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
    (12 KB)     

12.12.2014

INFORMACJA
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRYCH TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY ZOSTAŁ OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW
    (98 KB)     

12.12.2014

X ROCZNICA ŚMIERCI PROF. JULIANA SOKOŁOWSKIEGO

DOROBEK NAUKOWY>>>


19.12.2014 O GODZINE 8.00 W KOŚCIELE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W BAŃSKIEJ NIŻNEJ ODBĘDZIE SIĘ MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŚP. PROF. JULIANA SOKOŁOWSKIEGO

01.12.2014

WYBORY 2014


WYBORY DO RADY GMINY SZAFLARY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
WYBORY WÓJTA GMINY SZAFLARY
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GLOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SZAFLARY

WYBORY DO RADY GMINY SZAFLARY
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW


    (19,5 MB)     
WYBORY WÓJTA GMINY SZAFLARY
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GLOSOWANIA
I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SZAFLARY

    (1,6 MB)     
WYBORY WÓJTA GMINY SZAFLARY
PONOWNE GŁOSOWANIE
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GLOSOWANIA
I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SZAFLARY
    ( 1,52 MB)     

28.11.2014

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI IM. A. KUDASIKA I B. WERONA

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI IM. A. KUDASIKA I B. WERONA

więcej >>>

28.11.2014

XX GMINNY KONKURS POTRAW REGIONALNYCH „ZASKALAŃSKIE JODEŁKO”

XX GMINNY KONKURS POTRAW REGIONALNYCH „ZASKALAŃSKIE JODEŁKO”

więcej >>>

26.11.2014

PRZYSZKOLNE PLACE ZABAW GOTOWE

     Zakończyliśmy prace związane z realizacją projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Szaflary" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową z Województwem Małopolskim - Małopolskim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie projektu systemowego w Gminie Szaflary. Realizację projektu rozpoczęliśmy 1 czerwca 2014 r. W sierpniu zakończyliśmy dostosowanie pomieszczeń dla "zerówek", w tym sanitariatów za kwotę 23.113,99 zł.Od sierpnia do listopada wyposażyliśmy oddziały przedszkolne w meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny za 310.059,95 zł. W okresie od października do listopada wykonaliśmy 8 certyfikowanych placów zabaw przy wszystkich szkołach na terenie gminy. Place z nowoczesnymi urządzeniami, place, które będą istnymi perełkami na szkolnych podwórkach, wykonane najlepszymi technologiami i z najlepszych materiałów, przez co trwałe, piękne przez długie lata, odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm.

więcej >>>

20.11.2014

11 LISTOPADA 2014 W GMINIE SZAFLARY

11 LISTOPADA 2014 W GMINIE SZAFLARY

więcej >>>

20.11.2014

OGÓLNOPOLSKA AKCJA "ŚNIADANIE DAJE MOC" W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MARUSZYNIE GÓRNEJ

           Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym podejmujemy starania o przyjęcie naszej szkoły do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  „Szkoła promująca zdrowie” to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz kształtuje w uczniu poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

więcej >>>

20.11.2014

ZASKALNIE W FABRYCE SCHINDLERA

            Fabryka Emalia Oskara Schindlera – założona w 1937 jako miejsce produkcji wyrobów emaliowanych i blaszanych. Wydzierżawiona, a potem przejęta przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera w 1939, jako Niemiecka Fabryka Wyrobów Emaliowanych ,prowadzona przez niego do roku 1945. Schindler zatrudniał w niej zagrożonych eksterminacją Żydów, wpisanych na tzw. listę Schindlera i uratowanych od zagłady.

więcej >>>

20.11.2014

ŚLUBOWANIE W BAŃSKIEJ NIŻNEJ

      Dnia 14.10.2014r. ZSPiG im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów z klasy pierwszej. Pierwszoklasiści przez kilka tygodni przygotowywali się do tak ważnej i doniosłej uroczystości. Zaprezentowali wiersze, piosenki i taniec. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania pierwszoklasistów. Następnie rodzice wręczyli dzieciom pamiątkowe książki i dyplomy.

więcej >>>

14.11.2014

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA GMINY SZAFLARY
WIZYTA DELEGACJI Z PARTNERSKIEJ GMINY CEBOVCE NA SŁOWACJI.

      W ramach podpisanego w roku 2008 memorandum o współpracy gmin partnerskich, również i Gmina Cebovce na Słowacji wielokrotnie zapraszała i gościła u siebie delegacje z Gminy Szaflary. Jak na uroczystościach w Herencseny, tak i na zaproszenie ówczesnego Starosty Ceboviec – Frantiszka Zat’ko i obecnego Starosty Ladislava Martina, z naszej Gminy brały udział w uroczystościach gminno-parafialnych: Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Szaflarach z Panem kapelmistrzem, Zespół Regionalny „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego z ówczesną Panią Dyrektor, Zespół Regionalny „Watra” z Bańskiej Wyżnej z Panią Dyrektor.

więcej >>>

13.11.2014

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA GMINY SZAFLARY
WIZYTA DELEGACJI Z PARTNERSKIEJ GMINY HERENCSENY NA WĘGRZECH.

      Po wyjazdach szaflarskich delegacji, nadszedł czas na podjęcie w naszej gminie gości z partnerskiej Gminy Herencseny na Węgrzech. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Szaflary Pana Stanisława Szlęka oraz Wójta Gminy Szaflary Pana Stanisława Ślimaka, w dniach od 12 do 14 września 2014 roku Gmina Szaflary gościła niemal 20-osobową delegację z tamtejszej gminy na czele z Panią Starostką - Jozsefne Jusztin, której towarzyszyli Radni i lokalni społecznicy.
W zaproszeniu czytamy:

więcej >>>

13.11.2014

DROGA KRZYŻOWA NA WZGÓRZE RANISBERG 2014

DROGA KRZYŻOWA NA WZGÓRZE RANISBERG 2014

więcej >>>

13.11.2014

ŹRÓDŁA I POZIOM FINANSOWANIA WIĘKSZYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZREALIZOWANYCH I PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014 (DANE NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2014R)

1.Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr, Odcinek na terenie Gminy Szaflary, obręb Zaskale
2. Remont polegający na konserwacji i restauracji zabytkowego muru kamiennego stanowiącego część pierwotnego założenia dworskiego rodziny Uznańskich oraz dostosowanie muru do urządzenia wystaw czasowych poświęconych kulturze, historii i etnografii regionu

Uwaga:
Zestawienie nie obejmuje wydatków „około inwestycyjnych” takich jak: nadzory inwestorskie, podkłady geodezyjne, projekty techniczne, studia wykonalności, analizy ekonomiczne, sporządzenie wniosków itp. Nie obejmuje również mniejszych robót remontowo-budowlanych i drogowych.
(*) – projekty/przedsięwzięcia zakwalifikowane do dofinansowania – oczekiwanie na podpisanie umów dotacyjnych.

więcej >>>

08.11.2014

„ODBLASKOWA SZKOŁA” W BAŃSKIEJ NIŻNEJ

      W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do akcji „Odblaskowa Szkoła”, w ramach której podjęliśmy wiele działań.
      Ogólnoszkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie wykonali rysunki, plakaty oraz banery promujące bezpieczeństwo na drodze. Prace uczniów zostały wyeksponowane na gazetkach szkolnych, wśród hasła konkursu „Jestem bezpieczny, gdy jestem widoczny”.
      W ramach współpracy ze szkołą w Szaflarach prace uczniów zostały wysłane na konkurs „Odblaskowa Szkoła”. Zorganizowano w ramach trwania akcji konkursy wiedzy: Uczniowie klasy III SP przygotowali zagadki o ruchu drogowym dla klas młodszych. W klasach IV-VI SP odbył się konkurs wiedzy. Przedstawiciele tych klas odpowiadali na pytanie w obecności społeczności szkolnej. Laureatami zostali uczniowie klasy VI SP.

więcej >>>

06.11.2014

ŹRÓDŁA FINASOWANIA INWESTYCJI W GMINIE SZAFLARY W LATACH 2010- 2013.

1. Źródła i poziom finansowania większych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w roku 2010.
2. Źródła i poziom finansowania większych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w roku 2011.
3. Źródła i poziom finansowania większych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w roku 2012.
1. Źródła i poziom finansowania większych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w roku 2013.
Uwaga:
Zestawienia nie obejmują wydatków „około inwestycyjnych” takich jak: nadzory inwestorskie, podkłady geodezyjne, projekty techniczne, studia wykonalności, analizy ekonomiczne, sporządzenie wniosków itp.
Nie obejmuje również mniejszych robót remontowo - budowlanych i drogowych.

więcej >>>

06.11.2014

INFORMACJA

      

                            STYPENDIA SZKOLNE 2014


      UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH REALIZOWANA BĘDZIE W DNIACH OD 17-11-2014 R. DO 21-11-2014 R.
PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ Z FAKTURAMI DO POKOJU NR 7 DO PANI INSPEKTOR MAŁGORZATY KOWALSKIEJ.

Zbigniew Strama      
Dyrektor GZO w Szaflarach

więcej >>>

31.10.2014

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY PAR MAŁŻEŃSKICH

      Od dnia, w którym złączyli swoje losy wstępując na wspólną drogę życia m inęło 50, 60 lat. 15 października 2014 r. w niezwykle uroczystej oprawie, 23 pary małżeńskie z terenu gminy Szaflary świętowały jedno z najważniejszych wydarzeń w Ich życiu. Z tej okazji na uroczystości wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak wręczył dostojnym Jubilatom medale prezydenckie „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności na dalszą drogę. Były również gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz tradycyjna lampka szampana. Z okazji 50 i 60 Godów Najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia długich lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu złożył Jubilatom Wójt Gminy Stanisław Ślimak. ,

więcej >>>

30.10.2014

INWESTYCJE OŚWIATOWE W GMINIE SZAFLARY W LATACH 2011- 2014.

      W 2011 roku na działalność bieżącą szkół i przedszkola wydaliśmy 11.637.530 złotych. Na Szkolnictwo wyższe co roku przeznaczamy 10.000 zł w ramach dotacji dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Dodatkowo w 2011 roku zleciliśmy przygotowanie koncepcji rozbudowy sali gimnastycznej w Szaflarach i Szkoły Podstawowej w Borze za kwotę 6.184 zł. ,

więcej >>>

30.10.2014

,,ODBLASKOWA SZKOŁA’’ W ZSPiG SZAFLARACH

       ,,Odblaskowa szkoła’’ to projekt, który realizowali uczniowie klasy IIB gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach w składzie: Adrian Waluś, Maciej Gil, Tomasz Słaby oraz Bernadeta Gorczowska i Angelika Strama. Projekt miał na celu wdrożenie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze oraz wyposażenie jak największej ilości dzieci, młodzieży i dorosłych w elementy odblaskowe. Opiekunem projektu był pan Radosław Fiedler.

więcej >>>

30.10.2014

WÓJT NAGRADZA NAUCZYCIELI W DNIU ICH ŚWIĘTA

       10 października 2014 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dyrektorami Szkół i Przedszkola spotkał się wójt Stanisław Ślimak. Podczas spotkania, które odbyło się w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary pan Wójt wręczył wybranym pedagogom nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania, potwierdzone na sprawdzianie w klasach szóstych oraz na egzaminach gimnazjalnych. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pan Wójt podziękował wszystkim pracownikom oświaty za trud oraz zaangażowanie, z jakim wykonują codzienne obowiązki, mające na celu kształtowanie postaw naszych najmłodszych mieszkańców. Pan Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej dyrektorom, nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w sprawy oświatowe.

więcej >>>

30.10.2014

KOLEJNY ETAP ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ODDANY PRZEZ MIASTO NOWY TARG I GMINĘ SZAFLARY

       10 lat temu delegaci Euroregionu Tatry reprezentujący Gminy Szaflary, Nowy Targ, Czarny Dunajec oraz Miasto Nowy Targ, wypracowali wizję na inwestycję łączącą Polskę ze Słowacją. Pomysł dotyczył zbudowania trasy rowerowej z Nowego Targu przez Zaskale, Ludźmierz, Rogoźnik, Czarny Dunajec, Chochołów do Suchej Hory na Słowacji. Dzięki wieloletnim staraniom Euroregionu Tatry odcinki ścieżki rowerowej na terenie gmin Szaflary i Nowy Targ oraz Miasta Nowy Targ zostały oddane do użytku, a na terenie Gminy Czarny Dunajec prace zostały rozpoczęte przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe. W tym roku ma być zrealizowane łącznie 37 kilometrów ścieżki rowerowej z Nowego Targu do Suchej Hory. Jest to pierwsza część dużego projektu „Szlak wokół Tatr”, na którego realizację umowę partnerską podpisało 13 gmin polskich i słowackich.

więcej >>>

29.10.2014

ZAPROSZENIE

28.10.2014

INFORMACJA

      

                            WYPRAWKA SZKOLNA 2014


      UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE WYPŁATA DOFINANSOWAŃ REALIZOWANA BĘDZIE W KASIE URZĘDU GMINY W DNIACH OD 29-10-2014 R. DO 05-11-2014 R.

Zbigniew Strama      
Dyrektor GZO w Szaflarach

więcej >>>

24.10.2014

TRWA AKCJA „ODBLASKOWA SZKOŁA” WŚRÓD SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POLSCE

       Jedną ze szkół jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem, która po raz drugi włączyła się w akcję, której organizatorami są Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Jak również wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

więcej >>>

17.10.2014

ZAPROSZENIE

      

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Małopolska Izba Rolnicza
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ZD Grodkowice
ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE
W RAMACH PROJEKTU PN.:
„Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.)” dofinansowanego z funduszy EOG 2009-2014

które odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. o godzinie 13.00 w Sali sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary

więcej >>>

16.10.2014

FILATELISTYCZNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z BAŃSKIEJ WYŻNEJ


       Dnia 19 czerwca 2014 r. wczesnym rankiem przedstawiciele województwa małopolskiego pod opieką pani Ewy Hajnos, udali się do Gniezna, gdzie miał odbyć się finał 52. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Gniezno i Poznań- tu Polska się zaczęła”. Po eliminacjach, które odbyły się w ZSPiG w Bańskiej Niżnej, spośród małopolskich uczestników zostali wyłonieni zwycięzcy. Na finałach grupę szkół podstawowych reprezentowała Alicja Żukowska z Bańskiej Wyżnej, grupę gimnazjalistów ja- Justyna Cachro.

więcej >>>

16.10.2014

ZASKALNIE PAMIĘTAJĄ O 75 ROCZNICY UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO


        27 września 1939 roku rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Obowiązkiem naszego szkolnego społeczeństwa jest, by we wrześniu 2014 roku przypomnieć o dziedzictwie, którego jesteśmy spadkobiercami.
        Warto, byśmy wszyscy oddali cześć tym, którzy oddali życie za wolność, tym którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. Dlatego gimnazjaliści z naszej placówki: Monika Tylka, Patryk Strug, Tymek Król, Konrad Kozub przygotowali audycję radiową zawierającą krótką historię powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

więcej >>>

16.10.2014

POWAGA, ZADUMA I WSPOMNIENIA ROCZNICOWE W BAŃSKIEJ WYŻNEJ


       Co roku obchodzimy w naszym szkolnym kalendarzu mnóstwo uroczystości, jednak 26 września br. był jednym z dni, które mocno pobudziły nasz patriotyzm. W tym dniu zebraliśmy się na sali gimnastycznej, aby świętować 75. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.
      My mamy to szczęście, że mogliśmy się spotkać we wspólnym gronie, aby wyobrazić sobie co czuli Polacy, którzy siedemdziesiąt pięć lat wcześniej walczyli o wolną Polskę. Oni żyli, aby walczyć i walczyli, aby żyć. Byli to nie tylko dorośli, ale także dzieci, w naszym wieku, starsze i młodsze. Mimo bólu, głodu i nędzy nikt się nie poddawał, abyśmy mogli żyć w niepodległym państwie.

więcej >>>

16.10.2014

ZASKALNIE NA JUBILEUSZU 40-LECIA SOSW W NOWYM TARGU


       Schola „Gloria Dei” uczestniczyła w jubileuszu 40-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Targu. Zaskalnie razem z opiekunką, a zarazem byłą (18 lat pracy), długoletnią nauczycielką ośrodka P. Elżbietą Poniedziałek przygotowali oprawę muzyczną uroczystej Eucharystii w nowotarskim kościele NSPJ. Głębokie w swojej wymowie kazanie do licznie zebranych gości oraz nauczycieli i młodzieży wygłosił ks. proboszcz Stanisław Strojek.

więcej >>>

15.10.2014

OBCHODY 75 ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W ZSPIG W BAŃSKIEJ NIŻNEJ


      Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej zainicjował zorganizowanie w całej Polsce lokalnych obchodów rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy ….”. W odpowiedzi na apel prezesa IPN, dr Łukasza Kamińskiego, w szkole w Bańskiej Niżnej zorganizowano uroczystość przypominającą o wielkim dziele Polski Podziemnej. Jak pisze dr Kamiński, tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego „było fenomenem na skalę światową(...).

więcej >>>

15.10.2014

ZAPROSZENIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
i
URZĄD GMINY SZAFLARY
ZAPRASZAJĄ
mieszkańców gminy Szaflary na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich
termin dyżuru :
23 października 2014 r. (czwartek) godz. 12.30-15.30

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE
    (110 KB)     

10.10.2014

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY ETAP REALIZACJI PROJEKTU
„ŚRODOWISKO BEZ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO (HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN)”


      Zakończył się pierwszy etap walki z barszczem Sosnowskiego. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap prac.
Od kilku miesięcy trwa realizacja projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”. Projekt zakłada zniszczenie rośliny w 31 gminach województwa małopolskiego. Na ten cel przeznaczono prawie 3,8 mln zł, z tego 3,2 mln pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane zakończenie realizacji projektu to kwiecień 2016 r.

więcej >>>

09.10.2014

KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH POZA GMINĄ SZAFLARY

       Na podstawie zebranych danych liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli poza gminą Szaflary w roku szkolnym 2014/2015 r. wynosi 87, w tym 73 dzieci uczęszcza do przedszkoli na terenie Gminy Czarny Dunajec (9 dzieci z Bańskiej Niżnej, 10 z Bańskiej Wyżnej, 1 z Boru, 39 z Maruszyny, 6 ze Skrzypnego, 2 z Szaflar, 6 z Zaskala), 3 do Zakopanego (1 z Bańskiej Niżnej, 1 z Maruszyny, 1 z Zaskala), 5 do Białego Dunajca (4 z Bańskiej Niżnej, 1 z Szaflar), 3 do Miasta Nowy Targ (2 z Szaflar, 1 z Zaskala) i 3 do Gminy Nowy Targ (1 z Szaflar, 2 z Zaskala).

więcej >>>

09.10.2014

SPOTKANIE WÓJTA Z NAUCZYCIELAMI


      W Gminie Szaflary odbyło się spotkanie Wójta Stanisława Ślimaka z nauczycielami, oddelegowanymi rodzicami, a także przedstawicielami organu nadzoru pedagogicznego. 17 września w sali obrad Urzędu Gminy zebrało się 180 osób. Na zaproszenie Wójta w spotkaniu udział wzięli:
Dyrektor Delegatury KO w Nowym Targu Bożena Bryl,
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary Stanisław Szlęk
oraz Radni z Komisji Oświaty Rady Gminy.
      Program spotkania był bardzo bogaty. Głównym punktem była analiza wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych oraz informacja Wójta o tym, co zrobiliśmy dla oświaty gminnej w ostatnich latach oraz o zamierzeniach na kolejne lata.

więcej >>>

03.10.2014

NARODOWE CZYTANIE „TRYLOGII” H. SIENKIEWICZA W BAŃSKIEJ NIŻNEJ


      Sobotni poranek 6 września rozpoczął się w Bańskiej Niżnej wystrzałem z XVII-wiecznej armatki. Tak uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w tej wsi zainaugurowali dzień Narodowego Czytania „Trylogii” Sienkiewicza. Z tej okazji szkołę odwiedził Klub Oręża Dawnego „Klinga” – grupa rekonstrukcyjna z Nowego Targu, której członkowie starają się propagować wiedzę z zakresu historii XVII-wiecznej Polski, rozwijają swoją pasję - walkę bronią białą, szczególnie szablą , kultywują polskie tradycje, ratują ginące zawody i wspierają akcje charytatywne.

więcej >>>

25.09.2014

INFORMACJA

WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY PITNEJ

INFORMACJA
WYKAZ FIRM
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY PITNEJ

    (18 KB)     

20.09.2014

KLUB LKS „SKALNI „ ZASKALE MA NOWĄ SZATNIĘ SPORTOWĄ


      W dn.31.08.2014 r. została poświęcona i oddana do użytku nowo powstała ,długo oczekiwana szatnia dla potrzeb klubu piłkarskiego LKS „Skalni” Zaskale. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Zaskalu , którą odprawił proboszcz parafii ks. Ryszard Gaweł, po czym zaproszeni goście, mieszkańcy wsi i sympatycy klubu przeszli na plac koło szatni i boiska piłkarskiego.

      Wszystkich zebranych powitał prezes klubu a zarazem sołtys wsi Andrzej Tylka. Wśród zaproszonych gości należy wymienić Marszałka Województwa Małopolskiego dr Stanisława Sorysa ,wójta Gminy Szaflary Stanisława Ślimaka, v-ce wójta Pawła Ceterę i innych urzędników Urzędu Gminy w Szaflarach. Ponadto przybyli na uroczystość :

więcej >>>

18.09.2014

NARODOWE CZYTANIE „TRYLOGII” HENRYKA SIENKIEWICZA W ZASKALU


      5 września młodzi zaskalanie włączyli się w Ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie „Trylogii”. W tym roku była to już trzecia edycja zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz wzmocnienie narodowej tożsamości. W całej Polsce dzieła Sienkiewicza będą czytali wybitni aktorzy, sportowcy, przedstawiciele polityki , świata kultury oraz młodzież.

więcej >>>

19.09.2014

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY ETAP REALIZACJI PROJEKTU
„ŚRODOWISKO BEZ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO (HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN)”


      W okresie od 2 do 29 czerwca 2014 r., odbyło się łącznie 29 szkoleń dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie.. Dotyczyły one sensu realizacji projektu oraz metodycznych, organizacyjnych i środowiskowych aspektów identyfikacji, występowania, szkodliwości i zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego. Spotkania zorganizowano w biorących udział w projekcie gminach, zlokalizowanych w 12 powiatach województwa małopolskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki). W szkoleniach uczestniczyli lokalni mieszkańcy, właściciele działek opanowanych przez barszcz i przedstawiciele gminnych samorządów. Łącznie wzięło w nich udział 715 osób, w tym ok. 260 stanowili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

więcej >>>

18.09.2014

„ MALI ZASKALNIE” NA DNIU ZIEMI NOWOTARSKIEJ W KRAKOWIE


      Tradycyjnie końcem sierpnia na zakończenie Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie odbył się Dzień Ziemi Nowotarskiej. W niedzielę 24 sierpnia na Rynku Głównym w Krakowie zaprezentował się Powiat Nowotarski. Licznie zgromadzona publiczność mogła oglądnąć występy zespołów regionalnych z Orawy, Spisza i Podhala. Wielu podziwiało stoiska ze sztuką ludową, swoje rzeźby eksponował szaflarzański artysta Józef Cachro.

więcej >>>

12.09.2014


ZAPROSZENIE

Zapraszamy na imprezę promocyjną:
W programie imprezy m.in.:
 Pokaz odnawialnych źródeł energii
 Wykłady ekspertów
 Promocja zachowań ekologicznych
 Spotkania ze specjalistami
Data:14.09.2014r.
Zaczynamy: 14:00
Miejsce: Stadion Biathlonowy Kościelisko

więcej >>>

04.09.2014

GMINNY KONKURS WIEDZY O ZAGROŻENIACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH


      Pod hasłem „Jestem wolny, więc mam wybór” odbył się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień, który miał miejsce 28 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach. Celem konkursu jest realizacja szeroko pojętej profilaktyki wśród młodzieży, obejmująca działania mające na celu dostarczenie młodzieży wiedzy powodującej świadome wybory w zakresie sięgania po środki zmieniające świadomość oraz wiedzy o różnorodności środków psychotropowych, funkcjonujących najczęściej na „czarnym rynku”, które bez kontroli jej składu chemicznego oraz bez badań w zakresie zagrożeń farmakologicznych są sprzedawane młodym ludziom na dyskotekach, w okolicach szkół, czy też na ulicy. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z klas IV, V i VI ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Szaflary. Uczniowie rozwiązywali test złożony z zadań zamkniętych i zadań otwartych i z krzyżówki. Najlepsze wyniki uzyskali następujący uczniowie:

więcej >>>

04.09.2014

WYCIECZKA DO NIEDZICY I CZORSZTYNA


      W ramach projektu „Szczęśliwa Rodzina”, realizowanego przez Stowarzyszenie Mocni Razem w Maruszynie osiem Rodzin z dziećmi wyjechało na wycieczkę do Niedzicy i Czorsztyna. Projekt jest dotowany przez Wójta gminy Szaflary. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zamku w Niedzicy gdzie stojący przed wejściem znak ,,uwaga duchy” przyciąga turystów przez cały rok. Widząc w większości małych uczestników wycieczki gospodarze zamku przydzielili nam świetną przewodniczkę, której opowieści były dostosowane do wieku uczestników.

więcej >>>

04.09.2014

INFORMACJA O PROJEKTACH

       Wójt Gminy Szaflary mgr inż. Stanisław Ślimak podpisał umowę z Województwem Małopolskim - Małopolskim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie projektu systemowego w Gminie Szaflary pn.
"Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Szaflary".
      Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany od czerwca a wszystkie części projektu zostaną zrealizowane do grudnia 2014 roku. Realizatorem projektu jest Gminny Zespół Oświaty. Oczekiwanym efektem realizacji projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz zwiększenie oferty edukacyjnej zgodnej z potrzebami dzieci 5 letnich. Program skierowany jest do ponad 200 wychowanków. Projektem objęte są wszystkie oddziały przedszkolne przy szkołach z terenu Gminy Szaflary (9 oddziałów, w tym 2 w Zespole Szkół w Szaflarach).

więcej >>>

28.08.2014

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
O
DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

INFORMACJA
O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

    (811 KB)     

28.08.2014

ZA NAMI KOLEJNA JUŻ IV WATRA SAFLARZAŃSKO I GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH W SZAFLARACH


      Za nami kolejna już IV Watra Saflarzańsko i Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych w Szaflarach. Podczas przeglądu zaprezentowało się sześć zespołów:

"Zyngierki" zespół działajacy przy ZSPiG w Maruszynie Dolnej
"Mali Marusynianie" zespół działajacy przy ZSPiG w Maruszynie Górnej
"Mali Skrzypnianie"zespół działający przy ZSPiG w Skrzypnem
"Watra" zespół działający przy ZSPiG w Bańskiej Wyżnej
"Mali Szaflarzanie" zespół działający przy ZSPiG w Szaflarach
"Mali Zaskalanie" zespół działający przy ZSPiG w Zaskalu

więcej >>>

27.08.2014

LUDOWY KLUB SPORTOWY „SKALNI” I SOŁECTWO ZASKALE
RADA I WÓJT GMINY W SZAFLARACH
ZAPRASZAJĄ NA
UROCZYSTE OTWARCIE BUDYNKU
SZATNI PIŁKARSKIEJ KLUBU LKS „SKALNI”
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 31 SIERPNIA 2014 R.
W ZASKALU, UL. SKAŁKA 7 E (OBOK BOISKA SPORTOWEGO)

      Szatnia powstała zgodnie z projektem p.n "Budowa szatni wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie terenu w obrębie boiska sportowego w Zaskalu".
Całkowity koszt to 551 844 zł, z czego kwota 331 815 zł to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Szaflary.
Budynek powstał w bardzo krótkim czasie tj . październik 2013-maj 2014 r. 
Klub LKS "Skalni' w Zaskalu bardzo cieszy się z tego długo oczekiwanego obiektu. 

więcej >>>

22.08.2014

IV MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
INFORMACJA
O
KONKURSIE
    (168 KB)     
PLAKAT

    (322 KB)     

19.08.2014

UROCZYSTOŚĆ W GMINIE HERENCSÉNY NA WĘGRZECH


      W ramach memorandum o współpracy gmin partnerskich Čebowce ze Słowacji, Herencsény z Węgier, Podivin z Czech, Szaflary z Polski oraz Chorwacja i Rumunia w dniach 4-6 lipca 2014 r. Gmina Szaflary uczestniczyła w uroczystościach na zaproszenie gminy Herencsény na Węgrzech.
W 2014 roku spotkanie odbyło się w Gminie Herencsény na Węgrzech, na które Gmina Szaflary również delegowała swoich przedstawicieli. Celem spotkania było poznanie kultury oraz wymiana doświadczeń między gminami partnerskimi.

więcej >>>

18.08.2014

„TEJ, CO NIE ZGINĘŁA” – W 100-LECIE WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ - PROMOCJA KSIĄŻKI „WSPOMNIENIA” WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO W GMINIE SZAFLARY.


      Motto spotkania:
      „Historia narodu – to wypadkowa indywidualnych losów ludzkich, kolejnych pokoleń Polaków.
      Spotkanie to, niech będzie naszą pamięcią, ale i hołdem, i wdzięcznością złożoną tym, którzy o wolność naszego kraju nie tylko potrafili bohatersko walczyć; ale podczas pokoju także pięknie żyć, by budować własną teraźniejszość, ale z myślą o przyszłości idących po nich pokoleń.
      Do takich należał Wojciech Kamiński z Szaflar, autor „Wspomnień” , będących zwierciadłem losów pokolenia, któremu przyszło żyć w ciężkich i niewyobrażalnych dla nas czasach”. /Maria P./


      Pod taką myślą przewodnią odbyło się 29.07.2014 r., we wtorkowy wieczór, bo o godzinie 18.00, spotkanie w Urzędzie Gminy w Szaflarach (sala obrad), promujące książkę „Wspomnienia” Wojciecha Kamińskiego.

więcej >>>

18.08.2014

WSPANIAŁY POBYT NAD BAŁTYKIEM


     11 lipca 2014 roku wyjechaliśmy w poszukiwaniu przygód na obóz wypoczynkowo – profilaktyczny do Ustronia Morskiego. Podróż z przerwami na odpoczynek trwała 13 godzin. Po wspaniałym posiłku i wieczornej toalecie udaliśmy się na oczekiwany, nocny wypoczynek. Drugi dzień powitał nas pochmurną i wietrzną pogodą, ale bez większych przeszkód powitaliśmy morze. W godzinach popołudniowych poszliśmy na zwiad po Ustroniu Morskim. Okazało się, że Ustronie Morskie jest to popularne kąpielisko, położone 13 km na wschód od Kołobrzegu. Ma szeroką, piaszczystą plażę i brzeg klifowy. Głównym walorem okolicy jest mikroklimat, który posiada właściwości lecznicze. Powietrze zawiera duże ilości jodu, kryształy soli, które leczą wyczerpania fizyczne, schorzenia dróg oddechowych i układu krążenia.

więcej >>>

18.08.2014

WYNIKI GMINNEGO ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WYBIERAM WOLNOŚĆ”


      Czwartego czerwca 2014 roku w Gminie Szaflary odbyło się podsumowanie eliminacji gminnego konkursu plastycznego „Wybieram wolność”, organizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. Z ramienia Komisji za konkurs odpowiedzialna była pani Renata Jagoda. Oceny prac dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Małgorzata Mirga – Tas i Marcin Tas – artyści z Czarnej Góry, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół, którzy przedłożyli na etap gminny 155 prac. Gratulacje wszystkim uczestnikom złożył Wójt Gminy Szaflary – mgr inz. Stanisław Ślimak. Z rąk Wójta nagrody książkowe i dyplomy otrzymali najlepsi autorzy prac plastycznych w czterech kategoriach wiekowych:

więcej >>>

08.08.2014

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015
STYPENDIA
2014/2015
INFORMACJA
    (55 KB)     
WNIOSEK

    (82 KB)     

06.08.2014

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015
WYPRAWKA SZKOLNA
2014/2015
INFORMACJA

    (35 KB)     
WNIOSEK
o przyznanie
dofinansowania zakupu podręczników
w 2014 r.
(dotyczy uczniów klas II-III
i VI szkoły podstawowej)
- ze względu na kryterium dochodowe

    (44 KB)     
WNIOSEK
o przyznanie
dofinansowania zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych
w 2014 r.
(dotyczy uczniów niepełnosprawnych uczęszczających
do klas I-VI szkoły podstawowej,
klasy I-III gimnazjum)
    ( 32 KB)     
WNIOSEK
o przyznanie
dofinansowania zakupu podręczników
w 2014 r.
(inne kryteria)    ( 36 KB)     
OŚWIADCZENIE
o zakupie podręczników*
/materiałów edukacyjnych*

    ( 33 KB)     

30.07.2014

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
O
URUCHOMIENIU PUNKTU INFORMACYJNO KONSULTACYJNEGO MAŁOPOLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

INFORMACJA
O URUCHOMIENIU PUNKTU
INFORMACYJNO KONSULTACYJNEGO
MAŁOPOLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

    (470 KB)     

25.07.2014

ZAPROSZENIE


WÓJT GMINY SZAFLARY,
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAFLARACH
ORAZ KRYSTYNA KAMIŃSKA - WNUCZKA AUTORA WSPOMNIEŃ
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI

„WSPOMNIENIA” WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO,

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ
29 LIPCA 2014 ROKU (WTOREK) O GODZINIE 18.00
W URZĘDZIE GMINY W SZAFLARACH (SALA OBRAD)


„TEJ KTÓRA NIE ZGINEŁA” – W 100-LECIE WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ

      Historia narodu - to wypadkowa indywidualnych losów ludzkich, kolejnych pokoleń Polaków Spotkanie to niech będzie naszą pamięcią ale i hołdem i wdzięcznością złożoną tym, którzy o wolność naszego kraju nie tylko potrafili bohatersko walczyć; ale podczas pokoju także pięknie żyć,
by budować im współczesną teraźniejszość oraz tworzyć przyszłość idącym po nich pokoleniom .
       Do takich należał Wojciech Kamiński z Szaflar, autor „Wspomnień” będących zwierciadłem losów pokolenia, któremu przyszło żyć w ciężkich i niewyobrażalnie dla nas czas.

/Maria P./

23.07.2014

INFORMACJA

„PIERWSZY DZWONEK” PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

INFORMACJA
„PIERWSZY DZWONEK”
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

    (368 KB)     

21.07.2014

ZAPROSZENIE

URZĄD GMINY W SZAFLARACH, PARAFIA PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA I ZWIĄZEK PODHALAN
ZAPRASZAJĄ NA
IV SAFLARZAŃSKO WATRA

GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH
SOBOTA 26 LIPCA
GODZINA 15. 00

         W PROGRAMIE
15.00 WSPÓLNA KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W KOŚCIELE PARAFIALNYM
15.15 ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM AUGUSTYNA SUSKIEGO
15.30 ROZPOCZĘCIE PRZEGLĄDU (BŁONIA SZAFLARZAŃSKIE)
19.00 SZTUKA TEATRALNA „NIEDZIELA BEZ TELEWIZORA” W WYKONANIU
          ZAGÓRZAŃSKIEGO ZESPOŁU REGIONALNEGO „RABIANIE”
21.00 ZABAWA TANECZNA - GRA ZESPÓŁ „WARASY”


więcej >>>

23.07.2014

PAMIĘCI OFIAR KL AUSCHWITZ


      Tradycyjnie już 14 czerwca 2014 r. przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w obchodach kolejnej, tym razem 74 rocznicy deportacji pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz. Na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady odbyły się w tym dniu uroczystości Narodowego Dnia Pamięci. To właśnie 14 czerwca 1940 roku hitlerowcy deportowali do nowo utworzonego niemieckiego obozu Auschwitz 728 Polaków, głównie młodych ludzi, gimnazjalistów, maturzystów, harcerzy, studentów, członków podziemnych organizacji niepodległościowych, żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku, którzy próbowali się przedrzeć na Węgry do powstającej tam Armii Polskiej.

więcej >>>

23.07.2014
POWTÓRZENIE

UWAGA!
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY SZAFLARY

      JEŻELI NA TERENIE GMINY SZAFLARY SPOTKASZ ZWIERZĘ DOMOWE, KTÓRE UCIERPIAŁO W WYPADKU SAMOCHODOWYM, BĄDŹ ZOSTAŁO RANNE W ZDARZENIU LOSOWYM I NIKT NIE PRÓBUJE MU POMÓC DZWOŃ O KAŻDEJ PORZE DNIA I NOCY NA NUMERY TELEFONÓW:

728-571-773
606-406-303


      Wójt Gminy Szaflary podpisał umowę na zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami i kotami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, do których doszło na terenie Gminy Szaflary obejmującym sołectwa Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszynę, Skrzypne, Szaflary i Zaskale. 1. Zakres usługi objętej świadczeniem obejmuje:
• stałą, całodobową gotowość do świadczenia usługi,
• przyjmowanie na telefon o numerze 728-571-773 lub 606-406-303 od Zleceniodawcy, Policji lub Straży Pożarnej telefonicznych zgłoszeń o konieczności zapewnienia opieki bezdomnym psom i kotom biorącym udział w zdarzeniach drogowych,
• niezwłoczny dojazd do miejsca zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych psów i kotów,

23.07.2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W WYCHOWANIU REGIONALNYM W KL.VI W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ZASKALU


      Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie zapoznali się między innymi z tematyką rodziny i jej struktury. Aby lepiej poznać swoje korzenie wykonywali drzewo genealogiczne, a następnie prezentowali je klasie.
      Rodzina to także tradycje, którym poświęcono większość zajęć. Zajęcia z regionalizmu dotyczyły również trudnej problematyki uzależnień. Uczniowie zapoznali się ze skutkami picia alkoholu i palenia papierosów. W tym celu pisali referaty i prezentowali je na forum klasy. W trakcie dyskusji omawiano nurtujące młodzież pytania. Aby lepiej uzmysłowić sobie szkodliwość używek i nauczyć się umiejętności odmawiania malowali plakaty, wykorzystując materiały zawarte w czasopismach „Wychowawca” i Przegląd Pedagogiczny”.

więcej >>>

18.07.2014

BABIA GÓRA NASZA!


      W środę 18 czerwca 2014 r. my, uczniowie ZSPiG w Bańskiej Niżnej z klas: V i VI szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum pod czujnym okiem pani Ewy i pana Marcina wybraliśmy się na fascynującą wycieczkę. Z Przełęczy Krowiarki, znajdującej się pomiędzy Zubrzycą Górną a Zawoją wyruszyliśmy w trasę. Przed wyjściem w góry przewodnik beskidzki, pan Marek Misztal, przeprowadził kontrolę stanu zdrowia. Wszyscy czuli się wspaniale. Od czasu do czasu pan Marek rzucał żartobliwe zagadki na swój temat. Przewodnik poprowadził nas szlakiem czerwonym przez Sokolicę, Kępę i Gówniak aż na Diablak. Po drodze podziwialiśmy przepiękne krajobrazy Orawy oraz pasma Beskidów. Na szczycie, który miał wysokość 1725 m n.p.m., przewodnik zrobił mały test wiedzy o BPN.

więcej >>>

18.07.2014

KONKURS NA BAJKĘ PROFILAKTYCZNĄ DLA GIMNAZJALISTÓW W GMINIE SZAFLARY


      Celem konkursu było propagowanie treści profilaktycznych z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w środowisku lokalnym, promowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie czytelnictwa oraz promocja talentów. Konkurs polegał na napisaniu bajki profilaktycznej o dowolnej tematyce, zgodnej z kryteriami jej budowy. Podstawowymi kryteriami był odpowiedni dobór trudnej sytuacji, której bohaterami mogły być dzieci lub zwierzęta. Bohater powinien rozwiązywać trudny problem przy pomocy postaci bajkowych. Akcja bajki powinna toczyć się we współczesnym świecie, a zakończenie powinno być pozytywne.

Pani Anita Strama przewodniczyła jurorom oceniającym prace uczniów według poniższych kryteriów:

więcej >>>

18.07.2014

POŚWIĘCENIE I OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH


      5 czerwca 2014 roku w Szaflarach miało miejsce wspaniałe wydarzenie. Po blisko 10 miesiącach prac otwarto zupełnie nowe gminne przedszkole. Nowy budynek, nowe wnętrza, nowe wyposażenie w niczym nie przypominają tego co jeszcze niespełna rok temu stanowiło przedszkolną rzeczywistość.

      Otwarcie nowego budynku przedszkola poprzedziła uroczysta Msza św., odprawiona w naszym kościele 1 czerwca. Mszy przewodniczył proboszcz parafii ks. dziekan Andrzej Kamiński, a w koncelebracji uczestniczył również ks.Wojciech Wcisło.
      Oficjalnego otwarcia i poświęcenia nowej placówki dokonano 5 czerwca 2014 roku.
      Wójt Gminy Szaflary mgr inż. Stanisław Ślimak wraz z dyrektorem przedszkola w Szaflarach Marią Gałdyn zaprosili na tę długo oczekiwaną uroczystość znamienitych Gości.

więcej >>>

16.07.2014

INFORMACJA
    (470 KB)     
REGULAMIN
    (150 KB)     
DEKLARACJA
    ( 44 KB)     

14.07.2014

UWAGA! PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXVIII/130/2012 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Szaflary

„ZABRANIA SIĘ WŁAŚCICIELOM PSÓW 
WYPUSZCZANIA ICH BEZ DOZORU POZA TEREN NIERUCHOMOŚCI / rozdział 8 § 21 ust. 1 załącznika do Uchwały/
ZWOLNIENIE PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PSÓW ZE SMYCZY NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI MOŻE MIEĆ MIEJSCE W SYTUACJI, GDY NIERUCHOMOŚĆ JEST OGRODZONA W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY JEJ OPUSZCZENIE PRZEZ PSA I WYKLUCZAJĄCY DOSTĘP OSÓB TRZECICH, ODPOWIEDNIO OZNAKOWANEJ TABLICZKĄ ZE STOSOWNYM OSTRZEŻENIEM /rozdział 8 § 21 ust. 3 /

więcej (Cały dokument w formacie WORD) >>>

01.07.2014

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


      Zakład Ubezpieczeń Społecznych, również w tym roku, będzie partnerem edukacyjnym tegorocznej edycji „Lata z Radiem”….

      W tym roku „Lato z Radiem” odbędzie się 12 lipca w Białce Tatrzańskiej, przy basenach termalnych w godzinach 16 00 do 21 00 . Jest to jedyne takie spotkanie dla mieszkańców południowej Polski, dlatego też proszę Pana o poinformowanie mieszkańców gminy o tym wydarzeniu wakacyjnym za pośrednictwem strony internetowej.

więcej >>>

01.07.2014

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY INFORMACJE OGÓLNE

       Dnia 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”.
       Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego na stronie internetowej MPiPS - www.mpips.gov.pl....

     Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Karty Dużej Rodziny udziela p. Katarzyna Sowa, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, pokój nr 3, tel. (18)26-123-29 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

więcej >>>

30.06.2014

INFORMACJA

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ODBIÓR ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY SZAFLARY

INFORMACJA
WYKAZ FIRM
POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA
NA ODBIÓR ŚCIEKÓW
Z TERENU GMINY SZAFLARY

    (28 KB)     

26.06.2014OGŁOSZENIE

       ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
działającej na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 14 lipca 2014 r. do 28 lipca 2014 r.

więcej >>>

26.06.2014

DZIEŃ MAMY I TATY W ZASKALU


      W dniu: 3.06.2014 r., najmłodsi zaskalanie świętowali z okazji Dnia Mamy i Taty. Klasa III pod kierunkiem p. Jolanty Krzystyniak przygotowała na podstawie teksu Jana Brzechwy spektakl pt. ”Czerwony Kapturek”. Piękna scenografia, pomysłowe stroje, wesołe piosenki oraz pełne humoru teksty z ekspresją odegrane przez młodych aktorów, ubawiły rodziców. Oprócz teatrzyku, dzieci zaprezentowały także okolicznościowe wiersze i piosenki, a na koniec, akompaniując na dzwonkach, zaśpiewały gościom: „Sto lat’’.

więcej >>>

26.06.2014

ZASKALANIE W OGRODZIE BOTANICZNYM W KRAKOWIE


      Na lekcję przyrody zaskalanie wybrali się do Ogrodu Botanicznego w Krakowie.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, założony w 1783 r., jest obecnie najstarszą tego typu placówką w Polsce. Od ponad dwustu lat odgrywa dużą rolę w rozwoju nauki, edukacji i kultury. Jest miejscem badań, inspiracji artystycznych oraz "żywym muzeum" flory świata odwiedzanym, co roku przez tysiące osób.

      Powstał z inicjatywy Komisji Edukacji Narodowej jako zakład pomocniczy katedry chemii i historii naturalnej. Zakomponowano go jako park barokowy typu francuskiego, w obrębie którego urządzono kolekcje roślin leczniczych oraz ozdobnych. Swą obecną powierzchnię ok. 9,6 ha uzyskał w latach pięćdziesiątych XX w.

więcej >>>

26.06.2014

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W BAŃSKIEJ WYŻNEJ


      Tegoroczne obchody Dnia Patrona w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej odbyły się 15 maja 2014 r. Ten uroczysty dzień przywitał nas pochmurnie, ale nasze serca pałały radością.
      Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej, którą w intencji uczniów i nauczycieli odprawił ksiądz proboszcz Mirosław Mężyński. Po nabożeństwie udaliśmy się do szkoły, pragnąc doznać artystycznych wrażeń, tam odśpiewaliśmy hymn szkoły, a pani dyrektor Urszula Krupa przywitała zgromadzonych, a następnie zapowiedziała występ zespołu regionalnego „Watra” oraz występ dziewcząt z programem muzyczno-literackim. Młodzi górale – uczniowie naszej szkoły- przedstawili sztukę o św. Wojciechu, której scenariusz napisał pan Józef Staszel, natomiast przygotowaniem przedstawienia zajęły się panie Barbara Zalińska – Sikoń oraz Joanna Dorula. Instruktorki zespołu regionalnego włożyły dużo wysiłku, aby wiernie odwzorować spektakl i zachęcić podopiecznych do pokazania go przed dziatwą szkolną.

więcej >>>

26.06.2014

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI – NIE TYLKO JĘZYK. KULTURA W PIGUŁCE


      Dnia 04.06.14 r. odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego w naszej szkole. Tytuł projektu to JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI – NIE TYLKO JĘZYK. KULTURA W PIGUŁCE. Wybrani uczniowie wszystkich klas gimnazjum zaprezentowali wyniki swojej trzymiesięcznej pracy pod opieką nauczycielek języka angielskiego: mgr Bogusławy Kolasa oraz języka niemieckiego: mgr Małgorzaty Abramek przed publicznością, którą stanowili pozostali gimnazjaliści, nauczyciele oraz dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu.

więcej >>>

26.06.2014

ZASKALNIE W MUZEUM PODHALAŃSKIM W NOWYM TARGU


      Zaskalanie wybrali się do Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu na lekcję muzealną, którą prowadziła pani kustosz J. Voigt. Uczniowie zapoznali się z ekspozycją „ Nowy Targ na przełomie XIX / XX wieku,” prezentującą rzemiosło cechowe tj. szewstwo, kożusznictwo, tkactwo, kowalstwo, garncarstwo, bednarstwo i kapelusznictwo. Wychowankowie zatrzymywali się przy każdej wystawie. Najbardziej zaciekawiły ich stare ciężkie żelazka na dusze, miech kowalski oraz stara pompa strażacka, a także tarka i kijanka do prania. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest wiedeńska maszyna drukarska podarowana przez cesarza Franciszka Józefa, a pracująca w drukarni Ignacego Borka od 1898 roku. Dzięki ruchomym czcionkom różnej wielkości powielano na niej gazety, plakaty i ogłoszenia. Należy zaznaczyć, iż muzeum powstało w 1966 roku z inicjatywy Czesława Pajerskiego.

więcej >>>

26.06.2014

MŁODZIEŻ Z BORU W TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ


      XXXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” już za nami. Zdobyta wiedza przez uczniów na pewno nie pójdzie na marne, a godziny przeznaczone na przyswajanie tej wiedzy, to nie stracone godziny. Jak pokazują przykłady z lat poprzednich młodzież potrafi się zachwycić zawodem strażaka, bo uczniowie wybierają szkoły o profilu strażackim i w przyszłości zasilą szeregi zawodowych strażaków. Być może angażowanie się w pracę w młodzieżowych drużynach pożarniczych, to trochę zabawa, ale daje możliwość poznania tego zawodu i jego wybór w dorosłym życiu z pełną odpowiedzialnością i chęcią niesienia pomocy innym.

więcej >>>

26.06.2014

OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Szaflary informuje, iż na obszarze Gminy Szaflary obowiązuje przez cały rok zakaz kąpieli i niekontrolowanego piętrzenia wody na potokach: Biały Dunajec i Rogoźnicki. Wykonane przegrody cieków służące do celów kąpieliskowych, stanowią potencjalne zagrożenia dla osób z nich korzystających, a przede wszystkim dzieci.

       Jednocześnie przypomina, iż barszcz Sosnowskiego rosnący obficie na brzegach potoków, jest rośliną silnie zagrażającą zdrowiu. Sok tej rośliny w obecności światła słonecznego powoduje oparzenia II i III stopnia, a powstałe rany mogą goić się przez wiele miesięcy.

więcej >>>

26.06.2014
POWTÓRZENIE

INFORMACJA O BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
ULOTKA INFORMACYJNA
O BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

    (980 KB)     

24.06.2014

ZAPROSZENIE

      

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Małopolska Izba Rolnicza
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ZD Grodkowice
ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE
MIESZKAŃCÓW GMINY SZAFLARY
W RAMACH PROJEKTU PN.:
„Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.)” dofinansowanego z funduszy EOG 2009-2014

które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. o godzinie 13.00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach

więcej >>>

24.06.2014

INFORMACJA

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie ogłasza następujący terminarz przeglądów wiosennych 2014.

Na terenie Gminy Szaflary przegląd koni odbędzie się dnia
18 lipca 2014r. w Bańskiej Niżnej ul. Papieska posesja Pana Józefa Galicy tel. 505-705-721 godz. 10:30, dodatkowo w tym samym dniu odbędą się przeglądy :
1.Biały Dunajec ul. Kościuszki ,posesja Pana Janusza Cudzich , godz. 12:00
2.Nowy Targ Oś. Grel 85B posesja Pana Zenona Sulka, godz. 9:00.

Więcej informacji na stronie :www.ozhk.pl>>>>

20.06.2014

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA W MARUSZYNIE


      Ochotnicze Straże Pożarne mają w Polsce ponad 150 letnią tradycję. Kiedy dołączyła do tego ruchu Ochotnicza Straż Pożarna w Maruszynie i kiedy należy szukać jej początków trudno jest odpowiedzieć. Z dokumentacji udostępnionej przez OSP Nowy Targ - Kowaniec wynika, że jednostka istniała co najmniej od 1925 roku (świadczy o tym dok. kopia rachunku na zakup węży oraz delegacja Jana Strzęp na organizowany kurs strażacki przez wójta wsi Maruszyna). w związku z trudnościami w ustaleniu roku powstania jednostki, Zarząd OSP prosi wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek dokumenty dotyczące historii OSP Maruszyna o ich udostępnienie w celu uzupełnienia genezy powstania jednostki, gdyż są domniemania iż jednostka istniała już przed I Wojną Światową.

więcej >>>

20.06.2014

I N F O R M A C J A
"Samorząd Województwa Małopolskiego działając poprzez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego ogłaszają konkurs na " Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski" w 2014 r.
       Konkurs na " Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski" współorganizowany z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, realizowany będzie w dwóch kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne i obiekt turystyki wiejskiej. Ma on na celu promocję najlepszych obiektów turystycznych działających na terenach wiejskich Województwa Małopolskiego oraz małopolskiej wsi, jako ciekawego miejsca wypoczynku.
      W konkursie mogą wziąć udział rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej z terenu Województwa Małopolskiego, którzy wyślą lub złożą osobiście do dnia 07 lipca 2014 roku wypełnioną Kartę Zgłoszeniową wraz z dokumentacją zdjęciową gospodarstwa agroturystycznego obiektu turystki wiejskiej we właściwym dla miejsca prowadzenia gospodarstwa Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.
       Regulamin konkursu wraz z kartami zgłoszeniowymi znajduje się na stronach internetowych: www.malopolska.ksow.pl., www.fundusze.malopolska.pl.
       Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, osobami do kontaktu są Pani Gabriela Kapusta oraz Pani Anna Glixelli dostępne pod nr telefonu: 12 6303395.

więcej >>>

20.06.2014

ZAPROSZENIE


Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Urząd Gminy Szaflary
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Ochotnicza Straż Pożarna w Szaflarach
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Szaflar

zapraszają na
XXII Powiatową Paradę Orkiestr Dętych,


która odbędzie się dnia 22 czerwca 2014 r. (niedziela) w Szaflarach na Błoniach Szaflarzańskich pod pomnikiem św. Andrzeja Apostoła.

Program Parady:
11.30 - Msza św. w kościele św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach
13.00 - występ Orkiestr Dętych
17.00 – występ Zespołu Góralskiego "Watra" z Czarnego Dunajca
20.00 – występ Kabaretu Góralskiego "Truteń"


       W godzinach od 16.30 do 19.00 przewidziano liczne atrakcje dla dzieci, m. in.: przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka” w wykonaniu rodziców i dzieci z Przedszkola im. Aniołów Stróżów z Szaflar oraz gry, zabawy, występy akrobatyczne uczniów gminnych szkół, a także występ Scholi parafialnej.

więcej >>>

16.06.2014

XVII PIELGRZYMKA „SURSUM CORDA” ZAKOPANE LUDŹMIERZ 7 CZERWCA 2014

XVII PIELGRZYMKA „SURSUM CORDA” ZAKOPANE LUDŹMIERZ
7 CZERWCA 2014

więcej >>>

12.06.2014

GMINNY KONKURS WIEDZY„JESTEM WOLNY, WIĘC MAM WYBÓR”


      Pod takim hasłem odbył się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień, który miał miejsce 8 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach. Głównym celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i narkomanii oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 20 gimnazjalistów z klas I, II i III ze szkół: Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej, Maruszyny Górnej, Maruszyny Dolnej, Skrzypnego, Szaflar i Zaskala. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 25 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskały uczennice:

więcej >>>

12.06.2014

WIZYTA W ZASKALU - ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA I CARITAS


      Dnia 7 maja uczniowie klas czwartych działających w Kole Misyjnym i Caritasie zaprezentowali seniorom z DPS Smrek w Zaskalu montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Przedstawiono w nim najważniejsze fakty z życia naszego Wielkiego Polaka. Nad całością czuwała siostra katechetka Helena Lato która była pomysłodawczynią spektaklu. Piosenki o Karolu Wojtyle przedstawione w inscenizacji dzieci przygotowały wraz z panią Agnieszką Zając na zajęciach świetlicy profilaktycznej.

więcej >>>

12.06.2014

ZASKALANIE W AUSCHWITZ


      W maju wspominamy Augustyna Suskiego rodem z Szaflar, założyciela Konfederacji Tatrzańskiej, poetę, publicystę oraz pedagoga absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Patriotę, który zmarł z wycieńczenia w obozie zagłady i razem z prochami pomordowanych przez swoją postawę woła :”Nigdy więcej wojny!. ”

      Gimnazjaliści z Zaskala zwiedzili Auschwitz, jedyny obóz koncentracyjny znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny działał w latach: 1940-45. Był miejscem śmierci Żydów z całej Europy, jeńców radzieckich, Polaków i ludzi niemal wszystkich narodowości.

więcej >>>

06.06.2013

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI W GMINIE SZAFLARY
w roku 2014
II PÓŁROCZE
SOŁECTWA:
SZAFLARY, BÓR, ZASKALE

    (110 KB)     
SOŁECTWA:
MARUSZYNA, BAŃSKA NIŻNA,
BAŃSKA WYŻNA, SKRZYPNE

    (110 KB)     

05.06.2014

XXI KONKURS IM. AUGUSTYNA SUSKIEGO „STROFY O OJCZYŹNIE”


      16 maja 2014 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach już po raz XXI odbył się Konkurs Recytatorski im. Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”.

      Rozpoczął się on od wprowadzenia sztandaru szkoły, powitania wszystkich 129 uczestników przybyłych z 44 szkół przez dyrektor szkoły Iwonę Lesner i oficjalnego otwarcia przez wójta Stanisława Ślimaka. Wśród obecnych gości byli również: przedstawiciele rodziny Augustyna Suskiego, dr Anna Mlekodaj z PPWSZ, prezes Związku Podhalan o/Szaflary Jadwiga Stanek, ksiądz proboszcz Andrzej Kamiński, sołtys Władysław Migiel oraz bratanek Jadwigi Apostoł-Staniszewskiej Stanisław Apostoł, który zarecytował wiersz Augustyna Suskiego „Chochołowiany”. Otwarcie konkursu było bardzo uroczyste, a uczniowie i nauczyciele naszej szkoły postarali się o odpowiedni wystrój sal i korytarzy oraz przyjemny klimat

więcej >>>

03.06.2014

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Szaflary informuje, iż dnia 09 czerwca 2014 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 zbierane będą na Sali obrad Urzędu Gminy Szaflary zgody / podpisy / wszystkich właścicieli lub użytkowników działek / trzeba podać numer działki/ , na których rośnie barszcz Sosnowskiego.

ójt Gminy Szaflary informuje , iż dnia 09 czerwca 2014 r.  w godzinach od 9:00 do 17:00 zbierane będą  na Sali obrad   Urzędu Gminy Szaflary zgody  / podpisy /  wszystkich właścicieli lub użytkowników działek / trzeba podać numer działki/  , na których rośnie barszcz Sosnowskiego.

więcej (Cały dokument w formacie WORD)>>>

02.06.2014

ZAWIADOMIENIE
PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.
o planowanej przerwie w dostawie energii cieplnej
OD 04.06.2014 GODZ. 2100 DO 05.06.2014 GODZ. 2100

ZAWIADOMIENIE
    (335 KB)     

30.05.2014

        XVII PIELGRZYMKA „SURSUM CORDA” ZAKOPANE - LUDŹMIERZ 1 CZERWCA 2013

ZAPRASZAMY

19.05.2014

AKADEMIA MAJOWA W ZASKALU


      W ZSPiG w Zaskalu odbyła się uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Klasa 3 gimnazjum przedstawiła autorski projekt edukacyjny według scenariusza jednej z gimnazjalistek Zuzanny Dybczyk, która czuwała także nad reżyserią przedsięwzięcia. Opiekę i konsultację historyczną sprawował P. Dariusz Tokarski. Spektakl obejmował prezentację multimedialną, oprawę muzyczną oraz plastyczną. Uczniowie przypomnieli sylwetki zaborców oraz polskich patriotów tamtego okresu. Pojawiła się scena „obiadów czwartkowych” u króla Stanisława, Augusta Poniatowskiego wraz z symbolem suszonych śliwek, które były znakiem końca spotkania. Motywem przewodnim było nawiązanie do obrazu Jana Matejki „Uchwalenie Konstytucji 3 maja” z 1891 r. Wspomniano postać Rejtana oraz Tadeusza Kościuszki, który walczył o wolność Stanów Zjednoczonych

więcej >>>

19.05.2014

ZASKALNIE KONCERTUJĄ W RABIE WYŻNEJ


      W odpowiedzi na zaproszenie Pani Elżbiety Smółki dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej w wigilię kanonizacji Jana Pawła II oraz Jana XXIII, schola „Gloria Dei” przygotowana przez Panią Elżbietę Poniedziałek razem z przedstawicielkami zespołu góralskiego „Mali Zaskalanie” i Panią Anielą Król oraz Panią Grażyną Pawlikowską wzięli udział w gminnych uroczystościach „Z Tobą Ojcze Święty” poświęconych kanonizacji dwóch papieży w Rabie Wyżnej. W przedsięwzięcie włączyli się także absolwenci naszej placówki: Asia Szczęch i Dominik Rakoczy. Najpierw odbyła się uroczysta Eucharystia, w której uczestniczyły władze samorządu lokalnego, strażacy i poczty sztandarowe z wielu szkół. Po Mszy świętej złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem Ojca Świętego. Część artystyczną rozpoczął występ Orkiestry Dętej z Raby Wyżnej.

więcej >>>

19.05.2014

ZASKALANIE O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II


      W świąteczny czas oczekiwania na kanonizację naszego patrona szkoły wprowadziła nas schola „Gloria Dei”, która przedstawiła montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Elżbiety Poniedziałek.

      Santo subito — wołali wierni w dniu pogrzebu na Placu św. Piotra zaraz po śmierci Ojca Świętego. Po 9 latach ich życzenie się spełniło. Papież Franciszek ogłosił, że kanonizacja Jana Pawła II, odbędzie się 27 kwietnia 2014 r., w święto Miłosierdzia Bożego.

więcej >>>

15.05.2014

„JESTEM Z WAMI! JAN PAWEŁ II - RADOSNY AUTORYTET”

      Dnia 16 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej podsumowano projekt szkolny pod hasłem „Jestem z wami! Jan Paweł II – Radosny Autorytet”. Celem projektu było zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą Ojca Świętego, zwrócenie uwagi na bogactwo pontyfikatu Papieża – Polaka, wzbudzenie szacunku dla Jego dokonań oraz postrzeganie Jana Pawła II jako autorytetu i głosiciela ponadczasowych wartości: Dobra, Piękna, Prawdy i Miłości.

więcej >>>

13.05.2014

KRÓTKO O KLUBIE LKS „SKALNI „ ZASKALE

      Klub powstał w 2000 roku - sekcja piłka nożna
W latach 2000-2006 zespół występował w klasie „C” PPPN Nowy Targ
W sezonie 2006/2007 awans do klasy „B”, po sezonie spadek do klasy „C”.
W sezonie 2007/2008 zespół zajmując I miejsce w klasie „C” ponownie awansuje do klasy „B”. Od sezonu 2008/2009 do 2012/2013 zespół występował w klasie „B”
Od sezonu 2013/2014 zespół występuje w klasie „A”.
W latach 2000-2010 prezesem klubu był Władysław Plewa.
Od 2011 r. prezesem klubu jest Andrzej Tylka.

więcej >>>

08.05.2014

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Szaflary informuje że w dniach 12 – 16 maja 2014 r. będzie prowadzona zbiórka
FOLII PO SIANOKISZONKACH !!

terminarz zbiórki:
12 maja 2014 (poniedziałek) – Bańska Niżna i Bańska Wyżna
13 maja 2014 (wtorek) – Szaflary i Bór
15 maja 2014 (czwartek) – Skrzypne i Zaskale
16 maja 2014 (piątek) – Maruszyna

W związku z powyższym należy wystawiać folie przed posesją . Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 900.
UWAGA!
Podczas akcji nie będą odbierane odpady wielkogabarytowe!!!!
Zbiórka tych odpadów odbędzie się w późniejszym terminie.
PROSZĘ O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE FOLII

Wójt Gminy Szaflary
mgr inż. Stanisław Ślimak

więcej >>>

07.05.2014

KONKURS HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY PARAFII I MIEJSCOWOŚCI KARPACKICH

      Piątek, 14. marca 2014 roku - marcowy poranek skąpany we wczesnowiosennym słońcu. W Szkole Podstawowej w Borze trwają ostatnie przygotowania do konkursu Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich. Jak co roku od ponad dziesięciu już lat organizator konkursu, Jan Gacek, dyrektor szkoły, wraz z kadrą nauczycielską powita za moment uczestników konkursu - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego wraz z ich opiekunami. O wysokiej randze konkursu świadczy obecność na gali inauguracyjnej przedstawicieli władzy lokalnej: wójta gminy Szaflary, Stanisława Ślimaka, dla którego kwestie oświaty - jak powszechnie wiadomo - są szczególnie ważne; dyrektora GZO w Szaflarach, Zbigniewa Stramy; głównej księgowej GZO w Szaflarach, Anny Golonki oraz przedstawicielki Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Marii Głuszczak.

więcej >>>

02.05.2014

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA POZIOMU CUKRU U UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
W GMINIE SZAFLARY

      Cukrzyca to „grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (wysoki poziom glukozy we krwi). Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. W chwili obecnej wśród dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę w Polsce dominuje (około 90%) cukrzyca typu 1 — ten typ cukrzycy ma podłoże genetyczne oraz autoimmunologiczne. Pozostałe10% pacjentów choruje na inne typy cukrzycy, np. cukrzycę typu 2. Przyczyny zachorowania na cukrzycę typu 1 są bardzo skomplikowane i jeszcze nie do końca poznane. Dlatego też nie można przewidzieć, które dziecko narażone jest na te chorobę.

więcej >>>

30.04.2014

PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Przypomina i informuje beneficjentów małych projektów o obowiązku składania ankiety monitorującej do Urzędu Marszałkowskiego.

INSTRUKCJA
WYPEŁNIANIA
ANKIETY

    (106 KB)     
ANKIETA MONITORUJĄCA
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007 – 2013
OŚ 4 LEADER

    (189 KB)     
ANKIETA MONITORUJĄCA
"WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU"
- "MAŁE PROJEKTY"
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007-2013

    ( 39 KB)     

30.04.2014

UWAGA
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

CAŁA ULOTKA INFORMACYJNA (987 KB)

24.04.2014
Powtórzenie

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI W GMINIE SZAFLARY
w roku 2014

HARMONOGRAM
ODBIORU ŚMIECI
W GMINIE SZAFLARY
Sołectwa:
Maruszyna, Bańska Niżna,
Bańska Wyżna, Skrzypne
I PÓŁROCZE
    (322 KB)     
HARMONOGRAM
ODBIORU ŚMIECI
W GMINIE SZAFLARY
Sołectwa:
Maruszyna, Bańska Niżna,
Bańska Wyżna, Skrzypne
II PÓŁROCZE
    (322 KB)     
HARMONOGRAM
ODBIORU ŚMIECI
W GMINIE SZAFLARY
Sołectwa: Szaflary,
Bór, Zaskale
I PÓŁROCZE

    ( 322 KB)     
HARMONOGRAM
ODBIORU ŚMIECI
W GMINIE SZAFLARY
Sołectwa: Szaflary,
Bór, Zaskale
II PÓŁROCZE

    ( 322 KB)     

23.04.2014

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH, CZYLI POMYSŁOWOŚĆ, NAUKA I DOBRA ZABAWA.

      W pierwszy dzień wiosny, czyli w piątek 21 marca 2014 r., w naszej szkole obchodziliśmy po raz drugi Dzień Języków Obcych. Był to niezwykły melanż nauki, zabawy i dobrego humoru.

      Celem DJO było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli w naszym życiu codziennym, a ponadto zachęcenie uczniów do przełamywania barier językowych, poszerzenie ich wiedzy na temat kultury i zwyczajów krajów całego świata, promowanie zdrowego współzawodnictwa oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innych narodowości.

więcej >>>

23.04.2014

ŻYCIE I PONTYFIKAT PAPIEŻA POLAKA TEMATYKĄ DYKTANDA
W BAŃSKIEJ WYŻNEJ

      Tegoroczny Gminny Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjalistów organizowany w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej odbył się 26 marca 2014 r. Z uwagi na zbliżającą się kanonizację Papieża Polaka organizatorzy postanowili zadedykować tematykę konkursu Jego osobie.

      Aby wprowadzić przybyłych w zadumę nad nauczaniem Jana Pawła II, uczennice Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej zaprezentowały krótki program artystyczny według pomysłu nauczycielek: Małgorzaty Kwatyry i Marii Felsztyńskiej

więcej >>>

20.05.2014

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Szaflary informuje

będzie prowadzona zbiórka odpadów WIELKOGABARYTOWYCH !!
terminarz zbiórki:
 26 maja 2014 (poniedziałek) – Bańska Niżna i Bańska Wyżna
 27 maja 2014 (wtorek) – Maruszyna i Skrzypne
 29 maja 2014 (czwartek) – Bór i Zaskale
 30 maja 2014 (piątek) – Szaflary
     W związku z powyższym należy wystawiać przed posesję odpady, które nie mieszczą się w workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. rowery, meble, opony, odpady elektryczne, wózki dziecięce, materace, tapczany itp.).

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 900.
UWAGA!
Podczas akcji nie będą odbierane odpady niebezpieczne(np. odpady zawierające azbest).

Wójt Gminy Szaflary
mgr inż. Stanisław Ślimak

więcej-cały dokument >>>

18.04.2014

PRACE UCZNIÓW ZSPiG W BAŃSKIEJ NIŻNEJ

16.04.2014

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI XII REJONOWEGO TURNIEJU WIEDZY EKONOMICZNEJ

Dnia 12.04.2014 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej odbył się XII Turniej Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorami turnieju są: PKO Bank Polski SA i ZSPiG w Bańskiej Niżnej. W turnieju wzięło udział 24 uczniów i uczennic z trzynastu szkół podstawowych Podhala, Spisza i Orawy.

więcej >>>

16.04.2014

ZMAGANIA MŁODYCH FILATELISTÓW W ZSPIG W BAŃSKIEJ NIŻNEJ

„Gniezno i Poznań – tu Polska się zaczęła”

       Pod takim hasłem odbył się u nas półfinał 52. Małopolskiego Konkursu Filatelistycznego. Nasza szkoła była gospodarzem i współorganizatorem Konkursu, dlatego zależało nam szczególnie , by pokazać się z jak najlepszej strony. Sobotnie słońce wypełniło wszystkie klasy, gdzie miały odbywać się zmagania 25 uczestników o miano najlepszego filatelisty, a zarazem reprezentanta okręgu małopolskiego na finał ogólnopolski. W serdecznej atmosferze witaliśmy się z przybyłymi gośćmi i z niecierpliwością czekaliśmy na uroczyste otwarcie Konkursu. Nietrudno było zauważyć , że większość zawodników zna się ze sobą doskonale.

więcej >>>

03.04.2014

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY W BAŃSKIEJ NIŻNEJ

      „…by Kazimierz Patron nasz był dla nas opoką.

       Słowa hymnu szkolnego po raz kolejny rozbrzmiewały w sali gimnastycznej naszej szkoły. 4 marca to szczególna data- Święto Kazimierza Jagiellończyka, Patrona Polski i Litwy, a także naszej szkoły . W tym Dniu gościliśmy osoby , które chciały z nami cieszyć się wyjątkową atmosferą. Swoją obecnością zaszczycili nas –żona profesora Juliana Sokołowskiego z synem , Wójt Gminy Szaflary Stanisław Ślimak, sołtys p. Józef Topór, p.Stanisław Staszel, nauczyciele emeryci, rada rodziców oraz dzieci i ich opiekunowie z innych szkół. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawianej przez ks. Grzegorza Kufla. Jego kazanie nawiązało do wieloletniej tradycji czczenia świętego i przekazu wzorców, zwłaszcza młodemu pokoleniu.

więcej >>>

29.03.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI WODNEJ
„MARUSZYNA CENTRUM” W MARUSZYNIE ZA 2013 ROK

      Od dnia 14 lutego 2012 roku Spółką Wodną „Maruszyna Centrum” w Maruszynie kieruje Zarząd w składzie:

więcej >>>

28.03.2014

SPROSTOWANIE DOKUMENT PDF

SPROSTOWANIE

      W artykule „Władza się nagradza”, jaki ukazał się na łamach Tygodnika Podhalańskiego w dniu 06.02.2014 roku, podano błędne dane co do wysokości przydzielonych przez Wójta Gminy Szaflary „nagród świątecznych”, na koniec roku 2013 dla Zastępcy Wójta i Skarbnika Gminy.
Prawidłowe kwoty to:

Zastępca Wójta Gminy – 4300,00 zł. brutto (3.370,34 zł. netto) nie jak podano 11.300 złotych.
Skarbnik Gminy – 4100,00 zł. brutto (2.669,59 zł. netto) nie jak podano 10.100 złotych.

      Podająca kwoty Pani Sekretarz za pomyłkę osobiście przeprasza Zastępcę Wójta Gminy - Pana Pawła Ceterę i Skarbnika Gminy - Panią Helenę Cisoń.

      Sprostowanie ukazało się również w kolejnym numerze Tygodnika Podhalańskiego, tj.w dniu 13 lutego 2014 roku.

Wójt Gminy Szaflary

więcej dokument w formacie pdf >>>

27.03.2014

INFORMACJA

Wójt Gminy Szaflary informuje:
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek bankowy numer
96 8812 0005 0000 0000 2134 0002


24.03.2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Szaflary ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem, Skrzypne, ul. św. Jadwigi Królowej 128, 34-424 SzaflaryOGŁOSZENIE O KONKURSIE
    (60 KB)     

21.03.2014

GMINA SZAFLARY W OBIEKTYWIE

      Drodzy Czytelnicy
      Oddajemy w Wasze ręce książkę niezwykłą. Książkę stanowiącą połączenie albumu i pamiętnika. Jej wyjątkowość polega na tym, iż chcemy przekazać przyszłym pokoleniom wizerunek szaflarskiej gminy z początkowych lat XXI wieku głównie za pośrednictwem obrazów – fotografii. Są to znakomite prace wykonane w ostatnich latach przez zespół fotografików zrzeszonych w Krynickim Towarzystwie Fotograficznym oraz mieszkańców Gminy Szaflary. Autorzy poszczególnych prac szukali najciekawszych miejsc, obiektów i zjawisk w każdym zakątku gminy, aby ich urodę i oryginalność utrwalić w kadrze. Mamy nadzieję, że te fotografie lepiej przemówią do wyobraźni czytelników niż najtrafniej dobrane słowa.

więcej >>>

20.03.2014

DZIEŃ GÓRALA W MARUSYNIE PO ROZ CWORTY!

      Jedni majom karnawały, inni festiwale, a my na Marusynie momy swój Dzień Górala. Hej, wesoło i radośnie było w sobote 22.02.2014 u nos na remizie, ka my świyntowali Dzień Górola. Dziynki Radzie Rodziców i pomocy Grona Pedagogicznego, działających przy ZSPiG w Marusynie Górnej, moglimy sie spotkać po ros cworty, coby pokozać nase przywiązanie do gwary, stroju, muzyki i zwycajow góralskich.

więcej >>>

19.03.2014

XIV edycja Konkursu Plastycznego
Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

      Dnia 26 lutego 2014 r., w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej, odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs plastyczny: „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”. W skład komisji weszły nauczycielki plastyki i edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej, będącego organizatorem konkursu.

Na konkurs nadesłano 207 prac z kilkudziesięciu placówek szkolnych zlokalizowanych na terenie małych miejscowości województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Otrzymano 61 prac w pierwszej kategorii wiekowej (oddziały przedszkolne i klasy I-II), 70 prac w drugiej kategorii (klasy III-IV) i 76 prac w kategorii trzeciej (klasy V-VI).

więcej >>>

27.02.2014

XIV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO
Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi

WYNIKI
KONKURSU

    (44 KB)     

27.02.2014

DAMIX OBRONIŁ PUCHAR …..

      II Turniej Piłki Halowej o Puchar Gminy Szaflary przeszedł do historii. Kolejna edycja rozgrywek odbyła się w niedzielę 16 lutego 2014 na hali w Ludźmierzu. Już po raz kolejny z inicjatywy Radnych Gminy Szaflary, przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Szaflary udało się przeprowadzić wspaniałe zawody sportowe. Udział w zawodach wzięło 7 drużyn z terenu Gminy Szaflary oraz licznie zgromadzona publiczność, która kibicowała swoim faworytom. Turniej stał na wysokim poziomie i każdy mecz wydawał się być niewiadomą. Do rozgrywek przystąpiło 7 drużyn takich jak: DAMIX – obrońca trofeum z zeszłego roku, klub sportowy Skalni Zaskale tak jak i w zeszłym roku wystawił dwie równe, dobrze przygotowane drużyny: Zaskale 1 i Zaskale 2, drużyna Viva/Spajki wymieniana w grona faworyta, a także zespół pomarańczowych Kalata Team z Szaflar, ekipa Maruszyna Team złożona z młodych zawodników oraz Fajermani, zespół składający się z m.in. strażaków z OSP Maruszyna i OSP Pitoniówka.

więcej >>>

24.02.2014

UWAGA!
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY SZAFLARY

      JEŻELI NA TERENIE GMINY SZAFLARY SPOTKASZ ZWIERZĘ DOMOWE, KTÓRE UCIERPIAŁO W WYPADKU SAMOCHODOWYM, BĄDŹ ZOSTAŁO RANNE W ZDARZENIU LOSOWYM I NIKT NIE PRÓBUJE MU POMÓC DZWOŃ O KAŻDEJ PORZE DNIA I NOCY NA NUMERY TELEFONÓW:

728-571-773
606-406-303


      Wójt Gminy Szaflary podpisał umowę na zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami i kotami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, do których doszło na terenie Gminy Szaflary obejmującym sołectwa Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszynę, Skrzypne, Szaflary i Zaskale. 1. Zakres usługi objętej świadczeniem obejmuje:
• stałą, całodobową gotowość do świadczenia usługi,
• przyjmowanie na telefon o numerze 728-571-773 lub 606-406-303 od Zleceniodawcy, Policji lub Straży Pożarnej telefonicznych zgłoszeń o konieczności zapewnienia opieki bezdomnym psom i kotom biorącym udział w zdarzeniach drogowych,
• niezwłoczny dojazd do miejsca zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych psów i kotów,

20.02.2014

OGŁOSZENIE

Liczba mieszkańców gminy Szaflary wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w rozbiciu na poszczególne miejscowości gminy.

            1. Bańska Niżna  - 1.204
            2. Bańska Wyżna - 1.075
            3. Bór                 -   489
            4. Maruszyna      - 1.954
            5. Skrzypne         - 1.090
            6. Szaflary          - 3.397
            7. Zaskale          - 1.418
                 Razem:         - 10.627


20.02.2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI


INFORMACJA
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

    (180 KB)     

17.02.2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Szaflary ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej, Maruszyna, ul. Jana Pawła II 83, 34-424 Szaflary
2. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem, Skrzypne, ul. św. Jadwigi Królowej 128, 34-424 Szaflary
3. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach, Szaflary, ul. Szkolna 6, 34-424 SzaflaryOGŁOSZENIE O KONKURSIE
    (60 KB)     

12.02.2014

Stronia internetowa Powiatowego Ośrodeka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu

NAUCZYCIELE Z GMINY SZAFLARY DOSKONALĄ SIĘ

      Uczestnicy projektu pn „Pilotaż sukcesem zmian” realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to między innymi nauczyciele z Gminy Szaflary. Wraz ze swoim opiekunem – Panią Barbarą Balicką – Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji (SORE) uczestniczą w II etapie działań prowadzonych w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW). Przeprowadzona w I etapie działań diagnoza pozwoliła na wybór oferty doskonalenia, a tym samym na ułożenie dla każdej szkoły RPW wraz z doborem form doskonalenia.

więcej na stronie internetowej Powiatowego Ośrodeka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu >>>

07.02.2014

SPROSTOWANIE DOKUMENT PDF

SPROSTOWANIE

      W artykule „Władza się nagradza”, jaki ukazał się na łamach Tygodnika Podhalańskiego w dniu 06.02.2014 roku, podano błędne dane co do wysokości przydzielonych przez Wójta Gminy Szaflary „nagród świątecznych”, na koniec roku 2013 dla Zastępcy Wójta i Skarbnika Gminy.
Prawidłowe kwoty to:
Zastępca Wójta Gminy – 4300,00 zł. brutto (3.370,34 zł. netto) nie jak podano 11.300 złotych.
Skarbnik Gminy – 4100,00 zł. brutto (2.669,59 zł. netto) nie jak podano 10.100 złotych.

Podająca kwoty Pani Sekretarz za pomyłkę osobiście przeprasza Zastępcę Wójta Gminy - Pana Pawła Ceterę i Skarbnika Gminy - Panią Helenę Cisoń.

Sprostowanie ukaże się również w następnym numerze Tygodnika Podhalańskiego.

Wójt Gminy Szaflary

więcej dokument w formacie pdf >>>

06.02.2014

OPŁATEK WIEJSKI W MARUSZYNIE

      Impreza środowiskowa pod nazwą "Opłatek wiejski w Maruszynie" jest organizowana corocznie od 1991 roku. Pierwszą uroczystość opłatkową zorganizowali społeczność szkolna w Maruszynie Dolnej, a dochód z uroczystości przeznaczono na roboty związane z rozbudową szkoły. Od tej pory "Opłatek" organizowali kolejno Ochotnicza Straż Pożarna w Maruszynie, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej i Parafia Rzymsko - Katolicka w Maruszynie p.w. Przemienienia Pańskiego.

      W roku 2014 zorganizowano po raz dwudziesty czwarty uroczystość opłatkową w Maruszynie w dniu 11 stycznia 2014 roku. Na wniosek Sołtysa – Józefa Stramy uroczystość „Opłatka wiejskiego w Maruszynie” pierwszy raz została zorganizowana przez Radę Sołecką.

więcej >>>

06.02.2014

PO PIERWSZE - BEZPIECZEŃSTWO

      8 stycznia przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu spotkali się z uczniami naszej szkoły podstawowej i przeprowadzili prelekcję na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Podczas spotkania z uczniami klas I-III przypominali jak bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w czasie poruszania się po drogach. Z kolei z uczniami klas IV-VI omówili zagrożenia wynikające z użytkowania Internetu. Dzieci dowiedziały się, jakie zachowania są ryzykowne, czym jest cyberprzemoc, gdzie szukać pomocy, jak zachować się w przypadku przestępstwa internetowego oraz jakie mogą być konsekwencje prawne w takich sytuacjach.
 

więcej >>>

06.02.2014

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA W SZAFLARSKIEJ SZKOLE

      W 2013 roku realizacja projektu „Kiedy rozmawiamy, malujemy, śpiewamy, radość i zabawę bez używek mamy” realizowanego w ramach działalności świetlicy profilaktycznej prowadzonej we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przypadła na miesiące jesienne. I jak co roku działo się bardzo wiele.

      Dzieci z klas 4-6 uczestniczyły w wycieczkach, w czasie których poznawały swoją miejscowość i jej najbliższe okolice.
      Nasza pierwsza wycieczka odbyła się we wrześniu. Udaliśmy się do miejsca, gdzie znajduje się pomnik św. Andrzeja apostoła, patrona szaflarskiej parafii. Tam urządziliśmy „plener malarski”, podczas którego powstało wiele ciekawych prac plastycznych, ukazujących głównie krajobraz naszej wsi. Nie zabrakło też wspólnej zabawy i rozgrywek piłkarskich, po których wyśmienicie smakował posiłek przyniesiony z domu.

więcej >>>

06.02.2014

POSIADY OPŁATKOWE 2014 W BAŃSKIEJ WYŻNEJ

      W dniu 12.01.2014 r. w Bańskiej Wyżnej miały miejsce posiady opłatkowe zorganizowane przez Związek Podhalan Oddział Bańska Wyżna.

      Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w oprawie góralskiej, w kościele MB Fatimskiej w Bańskiej Wyżnej o godz. 1030, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Mirosław Mężyński.

      Po zakończonej Mszy Świętej mieszkańcy wsi i zaproszeni goście udali się do Remizy OSP w Bańskiej Wyżnej na posiady opłatkowe. Wszystkich przybyłych na tę uroczystość przywitano muzyką góralską, po czym Prezes Oddziału Związku Podhalan w Bańskiej Wyżnej Pani Małgorzata Chodorowicz w krótkim wystąpieniu złożyła wszystkim serdeczne życzenia noworoczne i powitała zacnych i honorowych gości:

więcej >>>

06.02.2014

WYJAZD ZASKALAN DO TARNAWY K./BOCHNI

      W styczniu schola szkolna ”Gloria Dei” z Zaskala prowadzona przez panie: Elżbietę Poniedziałek i Marię Lichaj koncertowała w Tarnawie k. Bochni. Wyjazd odbył się z inicjatywy ks. proboszcza Ryszarda Gawła, który zaproponował wychowankom i absolwentom zespołu udział we wspólnej modlitwie w związku ze zbliżającą się kanonizacją Jana Pawła II. Młodzi soliści nawiedzili kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, parafia jest bardzo stara, erygowana została w 1325 r. Zaś sama miejscowość rozwinęła się gospodarczo w czasach ostatnich Jagiellonów. Potem należała do dóbr Lubomirskich. Gości uroczyście przywitał ks. proboszcz Jerzy Filek.

więcej >>>

04.02.2014

ZARZĄDZENIE NR 7/2014
WÓJTA GMINY SZAFLARY
Z DNIA 4 LUTEGO 2014 R.
w sprawie: zlecenia organizacji pozarządowej zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - „wykonywanie usług pielęgnacyjnych
i rehabilitacyjnych w punkcie rehabilitacyjnym i w domu pacjenta dla mieszkańców Gminy Szaflary w 2014 r." przy wsparciu finansowym przez Gminę Szaflary .


ZARZĄDZENIE NR 7/2014
WÓJTA GMINY SZAFLARY
Z DNIA 4 LUTEGO 2014 ROKU

    (55 KB)     
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 7/2014
WÓJTA GMINY SZAFLARY
Z DNIA 04.02.2014R.

    (52 KB)     

29.01.2014

ZARZĄDZENIE NR 5/2014
WÓJTA GMINY SZAFLARY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R.
w sprawie: podziału kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy Szaflary na 2014 rok na realizację zadań Gminy Szaflary w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury regionalnej i tradycji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


ZARZĄDZENIE NR 5/2014
WÓJTA GMINY SZAFLARY Z DNIA
29 STYCZNIA 2014 R.

    (34 KB)     

24.01.2014

INFORMACJA

Wójt Gminy Szaflary informuje w jakich terminach należy uiścić opłaty za gospodarowanie odpadami oraz w jaki sposób można dokonać wpłat:

INFORMACJA
W JAKICH TERMINACH
NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATY

    (135 KB)     

23.01.2014

UWAGA!
NA OBSZARZE GMINY SZAFLARY WYSTĘPUJE WŚCIEKLIZNA

      Wojewoda Małopolski wydał dnia 21 stycznia 2014r. Rozporządzenie o uznaniu obszaru zagrożonego wścieklizną, zwanego dalej obszarem zagrożonym o obejmuje on teren:
1) Od strony Ludźmierza do Maruszyny poprzez przysiółek Kosy / obszar po lewej stronie/
2) Obszar po lewej stronie drogi gminnej Maruszyna – Szaflary do drogi powiatowej Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko
3) Obszar północno - wschodni sołectwa Szaflary w stronę przysiółka Leśnica - Sądel oraz do skrzyżowania z drogą powiatową Gronków – Bukowina Tatarzańska
Na obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) Zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) Zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,
3) Zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt
4) Zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii
5) Zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody właściwego Powiatowego lekarza Weterynarii
6) Nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,
7) Nakazuje się odstrzał sanitarny lisów.

22.01.2014

W OCZEKIWANIU NA ŚNIEG

      Ferie zimowe bez śniegu? Rzecz niepojęta. Brak pokrywy śnieżnej skutecznie uniemożliwia uprawianie sportów zimowych oraz zawodów i zabaw na śniegu. Czy zatem kolejny Bieg Podhalański im. Jana Pawła II w tym roku się odbędzie? Miejmy nadzieję że tak, ponieważ tegoroczna edycja biegu będzie wyjątkowa z uwagi na kanonizację naszego Wielkiego rodaka – Świętego już za życia. Przypomnieć trzeba, że Gmina Szaflary jest czynnym współorganizatorem tej imprezy sportowej. Część wyznaczonej trasy biegowej prowadzona jest bowiem w obrębie Gminy Szaflary, gdzie druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach, na osiedlu Tewikiel-Barć wspierają uczestników biegu ciepłym napojem.

      Dodatkowo wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, od kilku lat Urząd Gminy w Szaflarach zleca wykonanie na obszarze po wschodniej stronie wsi Szaflary, trasy biegowej stanowiącej kontynuację i uzupełnienie trasy nowotarskiej. Jest to pętla przekraczająca w obrębie Szaflar długość 5km i sięga ona na wysokość szkoły i dawnej skoczni w Szaflarach. Również w tym roku planowane jest założenie takich śladów dla amatorów tej coraz bardziej popularnej dyscypliny sportu.

więcej >>>

16.01.2014

„BORZAŃSKIE KOLYNDOWANIE”

      21 grudnia 2013 r. Szkoła Podstawowa w Borze po raz dziewiąty gościła w progach Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie. Jak co roku dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy Szaflary uczniowie klas I-VI, a także absolwenci i grono pedagogiczne mogli kolędować w tak zacnym miejscu. Wraz z nasym gazdom wójtem Stanisławem Ślimakiem i ks. proboszczem Andrzejem Kamińskim uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy 140 prac plastycznych, zgłoszonych do części plastycznej Tradycje bożonarodzeniowe w mojej miejscowości konkursu regionalnego „Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich” - edycja 2013 i szopek z Podhala, której dokonał ks. Kard. Stanisław Dziwisz.

więcej >>>

16.01.2014

SZKOLNE SPOTKANIE OPŁATKOWE W BAŃSKIEJ WYŻNEJ

      Czwartek 19 grudnia 2013 r. był dniem wyjątkowym dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej. Pełne niecierpliwości oczekiwanie Świąt Bożego Narodzenia dopełniła Wigilia szkolna, która przybliżyła nas do siebie i sprawiła, że poczuliśmy magię nadchodzących Świąt.

      Jak co roku, gospodarzami spotkania opłatkowego byli Rodzice klasy III gimnazjum oraz uczniowie tej klasy z wychowawcą – panem Janem Ziętalem. Swoją obecnością uroczystość uświetnił Wójt Gminy Szaflary mgr inż. Stanisław Ślimak, proboszcz naszej parafii – ksiądz Mirosław Mężyński, pani dyrektor Urszula Krupa, komendant straży pożarnej pan Bogdan Kowalski, rodzice, nauczyciele, instruktorzy zespołu regionalnego „Watra”: pan Józef Staszel, pani Barbara Zalińska – Sikoń, pani Małgorzata Chodorowicz, pracownicy obsługi oraz uczniowie. Każdy z osobna przyczynił się do stworzenia jednej wielkiej wspólnoty oczekującej na narodzenie Chrystusa.

więcej >>>

16.01.2014

SPOTKANIE Z RODZICAMI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

      Dnia 20.12.2013 r. w oddziale przedszkolnym w ZSPiG w Bańskiej Wyżnej odbyło się przedświąteczne spotkanie z rodzicami, podczas którego dzieci wspólnie z rodzicami tworzyły choinki z kul styropianowych.

      Na początku spotkania pani dyrektor Urszula Krupa przywitała wszystkich rodziców i złożyła życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Następnie dzieci zaprezentowały swoim gościom przedstawienie pt. „Wigilijna rymowanka”. Występ dzieci wprowadził wszystkich obecnych w świąteczny bożonarodzeniowy nastrój.

więcej >>>

16.01.2014

KOLĘDOWANIE W ZASKALU

      W ZSPiG w Zaskalu odbył się koncert kolęd. Każda klasa musiała przygotować jedną kolędę lub pastorałkę i zaprezentować ją publiczności. Wielu uczniów wykazało się inwencją twórczą. Wcześniej przypomniano, że jedną z najstarszych pieśni jest „Anioł pasterzom mówił” oraz „ Tryumfy króla niebieskiego”, datowane na XIV w. Śpiewniki przepisywały zakonnice: klaryski, benedyktynki i karmelitanki. Te ostatnie rozpowszechniły zwyczaj tulenia i kołysania dzieciątka. Wtedy powstały kompozycje: ‘Lulajże Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna…” Wiek XVII obfitował w utwory poświęcone Bożemu Dzieciątku, na ten czas datujemy kolędy” „Nowy rok bieży”, „W żłobie leży” (przypisywana ks. Piotrowi Skardze).

więcej >>>

16.01.2014

MIKOŁAJKOWY WYJAZD ZASKALAN DO ZAKOPANEGO

      Zamiast tradycyjnych mikołajek, zaskalanie z klasy; IV oraz VI wybrali wycieczkę edukacyjną do Zakopanego. Program zakładał: nawiedzenie starego kościółka im. MB. Częstochowskiej i św. Klemensa przy Pęksowym Brzyzku, zapalenie zniczy na grobie ratowników górskich oraz na mogile pisarza Kornela Makuszyńskiego. Następnie zwiedzenie zakopiańskiej nekropolii, modlitwę w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach z krótką historią świątyni i wyjaśnieniem słów Sursum Corda w aspekcie zbliżającej się kanonizacji naszego szkolnego patrona. W programie znalazła się także lekcja muzealna w Muzeum im. Kornela Makuszyńskiego, a także oczekiwana rekreacja ruchowa w Aqua Parku w Zakopanem.

więcej >>>

13.01.2014

ZAPROSZENIE
ZAPROSZENIE
    (110 KB)     

13.01.2014

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– nieruchomości,na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Szaflary


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

    (152 KB)     
WYKAZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty

    (57 KB)     

07.01.2014

UWAGA!
5 STYCZNIA BR. PRZYBŁĄKAŁA SIĘ SUCZKA NA ULICĘ ROLA GALICOWA W SZAFLARACH
SUCZKA JEST MŁODA, BARDZO RADOSNA,
NA SZYI MA SKÓRZANĄ OBROŻĘ.
POSZUKUJEMY DLA NIEJ DOBREGO DOMU
LUB PROSIMY WŁAŚCICIELA O ODBIÓR!
W PRZYPADKU ADOPCJI
SUCZKA MOŻE BYĆ WYSTERYLIZOWANA NA KOSZT GMINY SZAFLARY?

Telefon kontaktowy: 502 271 713 lub 784 504 382

CAŁE OGŁOSZENIE
DOKUMENT WORD
3,5 MG
>>>


02.01.2014

ZARZĄDZENIE NR 1/2014
WÓJTA GMINY SZAFLARY
Z DNIA 02 STYCZNIA 2014 R.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Szaflary w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


ZARZĄDZENIE NR 1/2014
WÓJTA GMINY SZAFLARY Z DNIA
02 STYCZNIA 2014 R.

    (48 KB)     

02.01.2014

APEL SOŁTYSA SZAFLAR DO MIESZKAŃCÓW

      Odpowiadając na pismo Wójta Gminy z dnia 5 grudnia 2013 r., po przeanalizowaniu wniosku mieszkańców i listy osób wpisanych, informuję, że lista zawiera 145 podpisów, w tym jest wiele dzieci niepełnoletnich, które nie mają jak na razie prawa głosowania i podejmowania jakichkolwiek decyzji w sprawach sołectwa. Natomiast osoby dorosłe to osoby, które nie uczestniczyły w zebraniach wiejskich w ostatnich dwóch latach, poza pięcioma osobami. Część osób to mieszkańcy spoza sołectwa Szaflary. Zgodnie z § 10 ust. 1, pkt 2 statutu sołectwa Szaflary uchwalonego przez Radę Gminy Szaflary w dniu 29 stycznia 2007 roku „zebranie wiejskie zwołuje sołtys na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania”, 1/5 mieszkańców to na dzień dzisiejszy 520 osób, więc zebrania wiejskiego w tej sprawie nie ma potrzeby zwoływać.

więcej >>>

02.01.2014

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA W GMINIE SZAFLARY

      Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy wsparciu organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach oraz Wójta Gminy Szaflary corocznie organizuje „Gminne Mikołajki” dla dzieci z naszej gminy. Mottem przewodnim tej imprezy jest szczególnie w okresie bożonarodzeniowym sprawiać bliskim radość, podnosić ich na duchu i dawać im nadzieję na lepsze jutro. W uroczystości uczestniczyli członkowie gminnej Komisji na czele z Wójtem Gminy- Stanisławem Ślimakiem i Kierownikiem GOPS – Panią Heleną Gach. Pani Pełnomocnik była nieobecna z przyczyn osobistych. Postacią centralną na tej uroczystości jest zawsze Święty Mikołaj, który wspierany przez aniołów wywiązał się wyśmienicie ze swoich obowiązków.

więcej >>>


ARCHIWUM
/AKTUALNOŚCI /2013 /2012 /2011 /2010 /2009 /2008 /2007 /2006 /2005 /

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]  [PRZETARGI] [OPŁATY]  [GKRPA]