OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL /OBCHODY JUBILEUSZU 100 – LECIA SZKOŁY W MARUSZYNIE DOLNEJ POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:OBCHODY JUBILEUSZU 100 – LECIA SZKOŁY W MARUSZYNIE DOLNEJ :.

OBCHODY JUBILEUSZU 100 – LECIA SZKOŁY W MARUSZYNIE DOLNEJ

Nasa Marusyno

Nasa Marusyno to piękno dziedzina
Hej na calućkim świeciy drugiyj takiyj nima

W dole Marusyny jest skoła drewniano
Hej! dziynki Pani Stramie jest łozbudowano

Sto lat nasyj skoły w tym roku minyno
Hej! duzo tys pokoleń w jyj progak stanyno

Jedyn wiecek cały to jest kupa casu
Hej! było w niyj wesoło, wrzawy i hałasu

Przesło duzo ludzi co nos tu ucyli
Hej! a było tys krapke co nami, rządziyli

Cekalimy długo na budowe sali
Hej! by dzieci ćwicyły na tyj wielgiyj hali

Przydo siy nom i dzieciom skoła i sala
Hej! zeby jesce 100 lat ta skoła przetrwała.

autor: Ludwika Cudzich

Tekst piosenki wykonywanej podczas uroczystości przez zespół „Zyngierki” na melodię „Na wiyrk Marusyny”.

OBCHODY JUBILEUSZU 100 – LECIA SZKOŁY W MARUSZYNIE DOLNEJ


     Jubileusz 100 – lecia szkoły w Maruszynie Dolnej zbiegł się z 30 rocznicą wyboru Sługi Bożego ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w Rzymie. To wydarzenie jeszcze bardziej podniosło rangę jubileuszu.

    Do obchodów 100 – lecia społeczność szkolna przygotowywała się od dawna. Owocem tych przygotowań była, wydana w sierpniu, publikacja, mająca na celu przywrócenie pamięci wydarzeń i osób, które tworzyły historię szkoły.

     Obchody jubileuszu rozpoczęły się 19 X 2008r. uroczystą Mszą Świętą, odprawioną przez ks. Adama Stawarza, proboszcza parafii w Maruszynie.

     Dalsze świętowanie miało miejsce w remizie OSP w Maruszynie. Uroczystościom przewodniczył Jan Królczyk – dyrektor ZSPiG w Maruszynie Dolnej. Na uroczystość przybyli również: Anna Paluch, Edward Siarka – posłowie na Sejm RP, Artur Dzigański – Małopolski Kurator Oświaty, Teresa Waradzyn – wizytator Delegatury Kuratorium w Nowym Targu.

     Swoją obecnością zaszczyciły nas władze Gminy Szaflary na czele z mgr inż. Stanisławem Ślimakiem – wójtem Gminy Szaflary, przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Szlękiem, radnymi Józefem Stramą i Andrzejem Tylką oraz z radnym powiatowym -Władysławem Tylką; zaszczycili nas również: Paweł Cetera – zastępca wójta gminy, Zbigniew Strama – inspektor do spraw oświaty w gminie i Stanisława Kowalczyk – sekretarz gminy.

     Do obchodów włączyli się również dyrektorzy szkół Gminy Szaflary z pocztami sztandarowymi oraz licznie zgromadzeni rodzice i absolwenci szkoły.

    Cieszy fakt, iż przybyli również nauczyciele, którzy dawniej pracowali w tej szkole. Oto ich nazwiska: Zofia Strama – pełniąca funkcję dyrektora do 31 sierpnia 2008 roku, Maria Piszczek – pełniąca funkcję dyrektora do 6 października 1986 roku, Krzysztof Kuranda – obecnie dyrektor SP nr 5 w Nowym Targu, Teresa Tulik – obecnie dyrektor SP w Pyzówce, Irena Moczarna, Władysława Fąfrowicz, Teresa Jagoda, Alicja Krauszowska, Bronisława Szelec – Czerpak.

     Uroczystość uświetniły występy zespołu góralskiego „Zyngierki” i romskiego „Terne ciawe”. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali także spektakl pt. „Cudowne dzieci”.

     Po części artystycznej uczennice kl. I G – Aneta Janik i Magdalena Mucha przeprowadziły krótki wywiad z jednym z najbardziej znanych i zasłużonych dla szkoły gości – z Panią Zofią Stramą, która pełniła obowiązki dyrektora w latach 1986 – 2008r.

    Pani dyrektor stwierdziła, iż praca w tej szkole przyniosła i szkole i jej samej wiele sukcesów. Do tych najważniejszych należy poprawa bazy lokalowej szkoły oraz to, że rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Sukcesem było także to, że pracowała z bardzo dobrą kadrą nauczycielską. Stwierdziła również, że wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych w bloku humanistycznym są sukcesem uczniów, nauczycieli i oczywiście dyrektora szkoły.

    Pani dyrektor pracę w naszej szkole wspomina jako ciąg samych sukcesów, które na zawsze pozostaną w jej pamięci. Cieszy się ogromnie, że dane jej było pracować z tymi ludźmi w tej placówce.

    Grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice nie zapomną o Pani dyrektor i będą wspominać o jej przedsięwzięciach, które złotymi zgłoskami wpisały się w historię tej szkoły i pozwoliły dzieciom i młodzieży poznać wiele wspaniałych miejsc w Polsce.

    W tym miejscu gratulujemy Pani Zofii Stramie nadania jej przez Ministra Edukacji Narodowej - Katarzynę Hall „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, który wręczył jej na wojewódzkiej uroczystości w Collegium Novum w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty – Artur Dzigański. Fakt otrzymania tego odznaczenia doskonale wpisał się w jubileusz naszej szkoły, z którą przez wiele lat była związana poprzez pracę dyrektora, nauczyciela i wychowawcy.

Renata Zagól


MINĄŁ CAŁY WIEK DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W MARUSZYNIE DOLNEJ.    Maruszyna, to największa pod względem obszaru miejscowość w Gminie Szaflary. Liczy ok. 1800 mieszkańców. Ludność przynależy do Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Maruszynie, która posiada przepiękną świątynię i aktualnie budowaną nowoczesną plebanię. Wzdłuż dróg na terenie Maruszyny można podziwiać przepiękne kapliczki. Na pamiątkę przejazdu przez Maruszynę Ojca św. Jana Pawła II w 1997 roku zbudowano obelisk z odlewem wizerunku Papieża i z tablicą informującą o tym wielkim historycznym wydarzeniu. Ponadto na placu kościelnym postawiono okazały pomnik Jana Pawła II. Pamięć o Janie Pawle II w Maruszynie jest ciągle żywa.

    Wieś naszą wyróżnia przepiękne ukształtowanie powierzchni, wspaniale widoki oraz działalność dwóch szkół, będących zespołami szkół podstawowych i gimnazjów.

    Działalność szkoły w Maruszynie rozpoczęła się w 1885 roku i usytuowana była w górnej części Maruszyny. Na początku XX wieku mieszkańcy dolnej części Maruszyny czynili starania, aby tam powstała druga szkoła, gdyż do istniejącej dzieci musiały pokonywać dużą odległość. Udało się uruchomić szkołę w dolnej części Maruszyny we wrześniu 1908 roku w wynajętych pomieszczeniach „U Babiarza”, a następnie przeniesiono ją do starej karczmy, która była własnością gminy.

    We wrześniu tego roku minęło 100 lat działalności Szkoły w Maruszynie Dolnej (taką nazwę nosi szkoła w dolnej części Maruszyny). Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z Rada Rodziców podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku szkolnego 2008/09 „Rokiem obchodów stulecia szkoły”. Inauguracja obchodów setnej rocznicy działalności szkoły miała miejsce 19 października 2008 roku i była połączona ze Świętem Szkoły, obchodzonym w dniu wpisania do mszału i brewiarza imienia Patrona szkoły - św. Jana Kantego.

    Uroczystość zgromadziła ok. 330 osób, w tym zaproszonych dostojnych gości, mieszkańców Maruszyny – uczniów i absolwentów obu szkół, nauczycieli i dyrektorów szkół pracujących dawniej i obecnie w szkole – Jubilatce. Przybyli na uroczystość współautorzy publikacji „100 lat szkoły w Maruszynie Dolnej”. Wielką radość sprawili nam swoją obecnością autorzy wspaniałych wspomnień o szkole i o Maruszynie, absolwenci i uczniowie tej szkoły: Helena Fąfrowicz – Doleżuchowicz (córka Klementyny i Andrzeja Fąfrowicza „Sobka” i Józef Staszel – wnuk Wójta Piotra Staszla, inicjatora budowy naszej szkoły. Historię szkoły i Maruszyny wspominali uczniowie, absolwenci, nauczyciele z nią związani, dyrektor szkoły – Jan Królczyk, a także zaproszeni goście.

    Atmosfera uroczystości była wspaniała, a klimat tworzyła piękna dekoracja sali w remizie OSP w Maruszynie wykonana pod kierunkiem pani Anny Królczyk. Uczniowie wystąpili przed publicznością ze wspaniałym programem artystycznym „Cudowne dzieci”, przygotowanym pod opieką pań: Renaty Zagól, Renaty Jagody i Joanny Żółtek. Wystąpiły również z tradycyjnymi programami muzyczno – tanecznymi zespoły szkolne: góralski „Zyngierki” ( kierownik: Barbara Kowalczyk) i romski „Terne ciawe” (kierownik: Bożena Janczy). Zespoły te są świetnie przygotowane. Jest to wielka zasługa rodziców, którzy włączyli się w pracę zespołów i kultywowanie tradycji wraz ze swoimi dziećmi, tworząc tym samym zespoły wielopokoleniowe. Serdecznie im za te pracę dziękujemy. Zespołowi góralskiemu przygrywała kapela złożona z uczniów uczęszczających aktualnie do szkoły podstawowej i gimnazjum: Wojcjech Strama, Andrzej Strama, Jacek Gał, Anna Strama i Karolina Wilkus. Na instrumentach w zespole romskim grają: Zbigniew Donga, Mateusz Mirga i Marek Gil, a wodzirejem jest Andrzej Mirga. Zespół romski jest znany praktycznie w całym województwie. Podziękowania należą się całemu zespołowi nauczycieli oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości rodzicom. Znaczącego wsparcia podczas przygotowania tej uroczystości udzieliła szkole Ochotnicza Straż Pożarna w Maruszynie, udostępniając nieodpłatnie pomieszczenia w remizie oraz uczestnicząc z pocztem sztandarowym w tej doniosłej uroczystości.

    Pan dyrektor – Jan Królczyk zapowiedział, że obchody stulecia to będzie ciąg wielu wydarzeń, które będą odbywały się na terenie szkoły w bż. roku szkolnym, tym bardziej, że szkoła chce się pochwalić efektami rozbudowy szkoły oraz budową pełnowymiarowej sali gimnastycznej. To wielka radość, że w drugie stulecie szkoła wejdzie tak dobrze wyposażona. Jej świetność zawdzięcza się społeczności szkolnej, lokalnej i władzom samorządowym.

Renata Jagoda

Zdjęcia nr 7,8,9,10,15,12,16 wykonał Stanisław Peciak[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]