OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL / PODSUMOWANIE PROJEKTU
W KRAKOWIE
POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:PODSUMOWANIE PROJEKTU W KRAKOWIE 8 - 9 MARZEC 2008 ROK:.


             Projekt „Szkoły Jagiellońskie” realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizował Uniwersytet Jagielloński, działający poprzez Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ we współpracy z Wszechnicą oraz Studium Pedagogicznym. Projektem kierowali: Koordynator projektu – dr Grzegorz Mazurkiewicz – Instytut Spraw Publicznych UJ , Zastępca koordynatora projektu – mgr Marta Wołos – Wszechnica UJ Kierownik merytoryczny projektu – dr Jerzy Lackowski – Studium Pedagogiczne UJ. Uczestnikami projektu było 100 szkól z trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dofinansowanie na realizację projektów inicjujących otrzymały 54 szkoły, w tym 3 szkoły z gminy Szaflary (Gimnazjum w Zaskalu, Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej i Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej). Opiekunem szkół z gminy Szaflary był Artur Kubik z Zespołu ds. Wdrożeń UJ. Poprzez udział w projekcie szkoły uzyskały możliwość poprawy jakości swojej pracy, co przyczyniło się do zwiększenia szans edukacyjnych ich uczniów. Równocześnie szkoły te stały się autentycznymi centrami edukacyjno-kulturowymi w swoich środowiskach, co pozwoliło wzmocnić ich pozycję na lokalnym rynku edukacyjnym. Wartością dodaną projektu było scalenie środowisk lokalnych w dążeniach do zapewnienia dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków rozwoju i dostępu do wiedzy. W podsumowaniu projektu udział wzięli dyrektorzy szkół ,koordynatorzy projektów inicjujących oraz po dwóch nauczycieli ze szkół w Zaskalu, Maruszynie Dolnej i w Bańskiej Niżnej. Z ramienia gminy w konferencji udział wzięli: wójt gminy – mgr inż. Stanisław Ślimak, zastępca wójta – mgr inż. Paweł Cetera oraz inspektor ds. oświaty – mgr Zbigniew Strama. Twórcze i oryginalne działania w ramach projektu pt. „Objazd zespołu romskiego „Terne ciawe” promujący historię i kulturę romską w polskich szkołach” prezentowała pani Bożena Janczy ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej. A pani Agnieszka Cierniak ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej prezentowała „Klub Malucha”. Spośród 54 szkół dobre pomysły prezentowały 22 szkoły. Uczestnicy podsumowania mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych wystąpień organizatorów i zaproszonych gości, w tym wójta naszej gminy mgr inż. Stanisława Ślimaka. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w sesji plakatowej połączonej z fotoreportażem pt. „Szkoły Jagiellońskie w obiektywie”.
Na zakończenie konferencji dr Jerzy Lackowski- kierownik merytoryczny projektu w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczył 25 szkołom statuetki „Szkoła Jagiellońska”. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie szkoły z Gminy Szaflary: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej i Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej. Zbigniew Strama

Zbigniew Strama

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]