OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL / JESTEŚMY „SZKOŁĄ
JAGIELLOŃSKĄ” !
POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:JESTEŚMY „SZKOŁĄ JAGIELLOŃSKĄ” !:.


             Po otrzymaniu środków na realizację projektu „Razem możemy prawie wszystko” przystąpiliśmy do rzetelnej realizacji zadań myśląc o III etapie projektu, w ramach którego 25 szkół osiągających najlepsze rezultaty, zostanie uhonorowanych przez JM Rektora UJ statuetkami „Szkoła Jagiellońska”. Wykorzystaliśmy zgodnie z planem dotacje na wdrożenie projektu, a także skorzystaliśmy z pomocy merytorycznej ze strony kadry Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie budowania programu rozwoju szkoły oraz w trakcie wdrażania autorskiego projektu. W naszej szkole realizujemy wiele projektów finansowanych z pozaszkolnego budżetu, ten jednak okazał się bardzo dużym przedsięwzięciem, wymagającym zaangażowania całej społeczności szkolnej i pozaszkolnej. Dla nas nauczycieli był sprawdzianem pomysłowości, a także umiejętności organizacyjnych w zakresie współpracy i zarządzania projektem. Dostarczył wielu wspaniałych wrażeń uczniom, sprawił, że stali się weselsi i bardziej otwarci na pracę szkoły. Rodzice mieli okazję poznać ciężką pracę nauczycieli w trakcie realizacji różnych zadań. Dzięki zaangażowaniu się całych rodzin w realizację projektu „Razem możemy prawie wszystko” doszło do integracji społeczności szkolnej i lokalnej. Jesteśmy bardzo dumni, że wszyscy wspierali nasze działania. Rodzice sprawili, że zespoły regionalne urosły w siłę, stały się aktywnymi zespołami wielopokoleniowymi, które nadal będą promować naszą szkołę, a także kulturę romską i góralską w innych gminach województwa. Mieliśmy wsparcie naszych działań ze strony wójta gminy, radnych i pracowników urzędu, które spowodowało większą mobilizację wśród mieszkańców Maruszyny. Razem poznawaliśmy Polskę, jej historię, umożliwiliśmy wszystkim dostęp do dóbr kultury, stworzyliśmy uczniom niekonwencjonalne metody zdobywania wiedzy, przez co zwiększyliśmy aspiracje uczniów i rodziców. Wspominamy realizację tego projektu jako czas wytężonej, ciekawej i efektywnej pracy. Byliśmy wzruszeni w trakcie omawiania diagnozy szkoły przez audytora- panią Annę Widur, która w trakcie konferencji podsumowującej projekt w Krakowie, prezentowała szczere i mądre wypowiedzi naszych uczniów oraz wiersze Bartłomieja Cudzicha i Joanny Bednarz. Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy statuetkę oraz certyfikat „Szkoła Jagiellońska”, która jest dla nas nagrodą i jednocześnie wyzwaniem do dalszej efektywnej pracy dla dobra uczniów i społeczności lokalnej. Dziękujemy panu Stanisławowi Ślimakowi- wójtowi gminy, panu Pawłowi Ceterze- zastępcy wójta oraz panu Zbigniewowi Stramie- inspektorowi ds. oświaty za udział w konferencji i za udowodnienie, że dla władz Gminy Szaflary oświata jest ważna. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Arturowi Kubikowi – opiekunowi szkoły z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego za mądre rady i wskazówki przekazywane nam w trakcie projektu. Gratulujemy uzyskania statuetki i certyfikatu „Szkoła Jagiellońska” nauczycielom, uczniom i rodzicom ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej. Zofia Strama Bożena Janczy Anna Królczyk Renata Jagoda

Zofia Strama
Bożena Janczy
Anna Królczyk
Renata Jagoda

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]