OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- RADA GMINY
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY
- PRZETARGI
- OPŁATY
- ODPADY/OCHRONA
         ŚRODOWISKA

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAFLARACH

    SPÓŁKA WODNA MARUSZYNA CENTRUM

.:FUNDUSZE EUROPEJSKIE:.

.:KALENDARZ:.

.:PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA:.

.:SMAK NA PRODUKT:.

SMAK NA PRODUKT

.:BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH:.

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE:.

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
:.

.:PAMIĘTAJ O SZKOLE:.

.:NARODOWE SIŁY REZERWOWE:.

PORTAL /KONFERENCJA NAUKOWA „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)” POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:KONFERENCJA NAUKOWA „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)” :.

       19 marca 2015 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”.

       Zainteresowani udziałem w konferencji mogą zgłaszać prace obejmujące wyniki badań z zakresu różnych form zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz z następujących obszarów:
- inwentaryzacja występowania barszczu Sosnowskiego w gminach, województwach, mezoregionach oraz na obszarach chronionych,
- skutki występowania barszczu Sosnowskiego w środowisku,
- siedliskowe aspekty występowania barszczu Sosnowskiego,
- problemy występowania i zwalczania barszczu Sosnowskiego na obszarach parków narodowych,
- logistyczne i prawne aspekty zwalczania barszczu Sosnowskiego.

       Zachęcamy do udziału w konferencji naukowców i praktyków zarówno z kraju jak i z zagranicy. Miło nam będzie gościć przedstawicieli administracji, firm świadczących usługi dla rolnictwa i praktyków, których udział w konferencji oraz głos w dyskusji będzie znaczącym źródłem informacji o różnych aspektach występowania, szkodliwości i zwalczania barszczu Sosnowskiego. Będzie stanowił też inspirację do podejmowania badań naukowych zmierzających do opracowania efektywnych i przyjaznych dla środowiska metod zwalczania barszczu Sosnowskiego.

       Istnieje możliwość ekspozycji stoiska reklamowego firm obsługujących rolnictwo.

       Treść artykułu/posteru należy przesłać do 15 stycznia 2015 r. na adres mailowy rrklima@cyf-kr.edu.pl. Wymagana objętość tekstu to 1 do 6 stron.

NEWSLETTER-KONFERENCJA w formacie pdf

NEWSLETTER-KONFERENCJA  w formacie pdf


Wszystkich zachęcamy do odwiedzenia strony : www.barszczsosnowskiego.ur.krakow.pl.


FUNDUSZE NORWESKIE I FUNDUSZE EOG


      Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016.
Więcej informacji www.eog.gov.pl/Strony/start.aspx

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]