OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL / SZKOŁY JAGIELLOŃSKIE POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:SZKOŁY JAGIELLOŃSKIE:.


              Miesiące od września do grudnia br. to ciężka praca nad realizacją projektu „Szkoły Jagiellońskie”, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Szkoły Jagiellońskie" skierowany jest do szkół z województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, do których uczęszczają w przeważającej mierze uczniowie ze środowisk o niskim statusie edukacyjno-społecznym, co często uniemożliwia dzieciom i młodzieży pełny rozwój ich uzdolnień i indywidualnych możliwości. Brak odpowiednich pomocy i materiałów dydaktycznych w szkołach utrudnia kadrze nauczycielskiej efektywną pracę z uczniami.

               Poprzez udział w projekcie szkoły zyskują możliwość poprawy jakości swojej pracy. Równocześnie szkoły te staną się autentycznymi centrami edukacyjno-kulturowymi w swoich środowiskach, co pozwoli wzmocnić ich pozycję na lokalnym rynku edukacyjnym. Wartością dodatnią projektu będzie scalenie środowisk lokalnych w dążeniu do zwiększenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

               Osoby prowadzące projekt to najczęściej praktycy przekonani o tym, że młodzi, zdolni ludzie są wszędzie, należy tylko ich dostrzec i stworzyć odpowiednie warunki rozwoju. Dlatego też Uniwersytet Jagielloński, zgodnie ze swoją wielowiekową tradycją, „podaje pomocną dłoń” szkołom, aby te umożliwiły swoim uczniom wyższy poziom nauki i szerszy dostęp do wiedzy.

               Do wzięcia udziału w projekcie i skierowanie wniosków o dofinansowanie programów rozwoju w ramach projektu „Szkoły Jagiellońskie” zmotywował dyrektorów szkół i grona pedagogiczne Wójt Gminy Szaflary mgr inż. Stanisław Ślimak. Spośród 226 szkół z trzech województw, które zadeklarowały chęć udziału w przedsięwzięciu, wyselekcjonowanych zostało 100. Kapituła Konkursowa (w składzie: profesorowie UJ, dyrektorzy Departamentów Edukacji Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzcy Kuratorzy Oświaty, koordynatorzy projektu) wybrała 50 szkół, które uzyskały dotację finansową do wdrożenia autorskich programów rozwoju w kwocie nie mniejszej niż 50 tys. zł. 25 placówek oświatowych, które w trakcie wdrażania przygotowanych programów rozwoju osiągną najlepsze rezultaty, uhonorowanych zostanie przez JM Rektora UJ statuetkami „Szkoła Jagiellońska”, a także objęte będą stałą opieką naukową Uniwersytetu Jagiellońskiego.

               Z terenu naszej Gminy zakwalifikowano do realizacji trzy projekty: „Razem możemy prawie wszystko” Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego z Maruszyny Dolnej (na kwotę 138 124,00 zł), projekt „Otwarte drzwi” przygotowany przez Szkołę Podstawową im. św. Kazimierza Jagiellończyka z Bańskiej Niżnej (na kwotę 81 512,00 zł) oraz „Szlakiem Wisły z Krakowa do Gdańska – ekspedycja edukacyjna szansą rozwoju kreatywności naszych wychowanków” Szkoły Podstawowej z Zaskala (projekt na kwotę 75 350,00 zł).
               Działania w ramach „Szkół Jagiellońskich”: - Udział przedstawicieli poszczególnych zakwalifikowanych szkół w konferencji inaugurującej projekt, która miała miejsce w Krakowie w dniach 30 - 31 marca 2007 r.: spotkania z gośćmi z zagranicy, wymiana opinii, poznanie „dobrych praktyk edukacyjnych”.
- Współpraca z ekspertami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie przygotowania wstępnej diagnozy jakości pracy szkoły. Diagnoza ta miała na celu jak najefektywniejsze przygotowanie oraz merytoryczną pomoc we wdrażaniu autorskich programów rozwoju.
- Udział przedstawicieli szkół w warsztatach poświęconych problematyce tworzenia programów rozwoju oraz w szkoleniach dotyczących upowszechniania „dobrych praktyk edukacyjnych”.
- Opracowanie przez szkoły pięcioletnich programów rozwoju oraz przygotowanie wniosków o dofinansowanie ich realizacji.
- Wdrażanie programów rozwoju przy merytorycznym wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koszt wdrażania autorskich programów jest w całości pokrywany z dotacji przyznawanych w ramach projektu.
- Współpraca z ekspertami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie diagnozy jakości pracy szkoły oraz zmian, jakie dokonały się dzięki wdrożeniu programów rozwoju.
- Udział przedstawicieli szkół w konferencji „I Forum Szkół Jagiellońskich”, planowanej na marzec 2008 r.

Zbigniew Strama[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]