OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL /CHROŃMY NASZE DZIECI POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:CHROŃMY NASZE DZIECI:.

CHROŃMY NASZE DZIECI.

     W dniu 10 grudnia, w Urzędzie Gminy w Szaflarach odbyła się konferencja dla rodziców i nauczycieli pt: „Co zrobić, by Twoje dziecko nie zostało zniewolone”. Konferencję poprowadziła Pani Bogna Gałecka, pracownik Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Polsce. Konferencja mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu Wójta Gminy mgr inż. Stanisława Ślimaka w prawidłowy proces wychowania dzieci i młodzieży naszej gminy i trosce o chronienie ich przed wszelkiego rodzaju patologią. Organizacją spotkania zajęła się Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania Narkomanii mgr Małgorzata Gacek.
    Sala konferencyjna Urzędu Gminy zgromadziła głównie nauczycieli, chociaż zaproszenie zostało skierowane do wszystkich rodziców uczniów klas gimnazjalnych naszej gminy.
    W dzisiejszych czasach istnieje wiele realnych zagrożeń – ostrzegała Pani Gałecka – czyhających na młodego człowieka. Weźmy choćby najbardziej znane i mające ogromne przyzwolenie społeczne uzależnienie od alkoholu i papierosów. Młodzi ludzie uciekają często od realnego świata w świat wirtualny (gry komputerowe) utożsamiając się z nim. Wiele niebezpiecznych treści niesie ze sobą Internet, z którego młodzież, a czasem dzieci korzystają bezkrytycznie. To tylko niektóre przykłady zniewoleń, przed którymi rodzice mają chronić dziecko.
    Te wszystkie zagrożenia dotyczą dzieci i młodzież wtedy, jak zabraknie rodziców, gdy są najbardziej potrzebni, wtedy gdy źle odczytują sygnały jakie dzieci wysyłają. Brak więzi emocjonalnej z rodzicami lub jej osłabienie leży u podłoża wszelkich zachowań ryzykownych, a więc odurzania się alkoholem i narkotykami, zachowań agresywnych i przestępczych, angażowania się w grupach nieformalnych.
    Wrogie lub lekceważące wypowiedzi i zachowania rodziców wobec dziecka mogą obniżyć jego poczucie własnej wartości, wywołać uczucia buntu i wrogości. Dzieci, które są ciągle krytykowane i wyśmiewane zamykają się w sobie przestają ufać ludziom, są rozżalone, samotne, tracą wiarę w siebie i ludzi, wydaje im się, że nie są one godne miłości rodziców.
    Pani Bogna podkreślała, że te dzieci, które czują się kochane, rozumiane i akceptowane chętniej się uczą, mają dużo twórczych pomysłów, wierzą we własne możliwości, z życzliwością odnoszą się do ludzi, mają siłę do pokonywania trudności, łatwiej znoszą niepowodzenia, są bardziej aktywne. Rodzice powinni wiedzieć co dziecko przeżywa, zrozumieć co się z nim dzieje, cieszyć się lub smucić razem z nim. Dziecko lubi kiedy rodzic rozmawia z nim, ustala podział domowych obowiązków. Rodzic ma prawo nie akceptować zachowania dziecka, ale nie powinien odrzucać jego osoby. Należy zawsze doceniać starania dziecka, wspierać w szukaniu rozwiązań, gdy spotykają go niepowodzenia. Silna, ciepła więź emocjonalna z rodzicami jest najważniejszym czynnikiem chroniącym dziecko przed wszelką patologią.
Mówi się, że kochać to mieć czas - tak więc, aby zapobiec ryzykownym zachowaniom dzieci rodzic powinien:
- wiedzieć gdzie jest i co robi jego dziecko,
- zawsze wysłuchać i spokojnie rozmawiać z dzieckiem,
- okazywać mu ciepło i czułość,
- nie lekceważyć nawet najdrobniejszych jego problemów,
- nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wymagań,
- doceniać starania i chwalić postępy,
- znać przyjaciół swojego dziecka,
- zapewnić mu relaks i wypoczynek,
- szanować godność dziecka.
    Ważne jest – uczulała Pani prowadząca konferencję – aby dostrzec, co w naszym ziemskim życiu ma największą wartość, a nie są to dobra materialne, ale drugi człowiek. Pani Bogna Gałecka przeprowadziła konferencję w sposób żywiołowy, angażując się emocjonalnie.
    Rodzice siedzący na sali zapewne zrozumieli jak wielką odpowiedzialnością jest wychowywanie dzieci i, że to oni mają podstawowy obowiązek i prawo do tego wychowania. To rodzina może najwięcej dokonać w zakresie formowania u dzieci odporności na pojawiające się zagrożenia. Nauczyciele i księża mogą tylko w tym procesie pomagać.
    Pan Wójt potraktował tę konferencję jako pierwszą z serii i zaprosił Panią Bognę Gałecką do kolejnych spotkań z rodzicami.

mgr Małgorzata Gacek
Pełnomocnik Wójta Gminy Szaflary
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]