OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL / Augustyn Suski – Polak, Podhalanin, szaflarzanin POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:Augustyn Suski – Polak, Podhalanin, szaflarzanin:.


W hołdzie Naczelnikowi Konfederacji
Tatrzańskiej i jego żołnierzom - J.Szlęk
(34 KB)
Augustynowi Suskiemu
w stulecie urodzin - J.Szlęk
(33 KB)Augustyn Suski – Polak, Podhalanin, szaflarzanin


              Dobiegający właśnie końca rok 2007 poświęcony był w Gminie Szaflary Augustynowi Suskiemu w związku z setną rocznicą jego urodzin. Szaflarzanie godnie uczcili pamięć swojego rodaka, organizując szereg przedsięwzięć.
Uroczysta msza św.
               8 listopada 2007 r. zapisze się trwale w historii Szaflar. Uznając wielkość Augustyna Suskiego, przybył do Szaflar ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita Krakowski, którego w imieniu całej społeczności przywitał wójt Stanisław Ślimak. Kardynał odprawił mszę św., a w homilii przybliżył postać Suskiego jako patrioty, nauczyciela, górala, poety i ludowca. Dopełnieniem podniosłej chwili było wykonanie utworu muzycznego autorstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza. W trwającej 3 minuty i 35 sekund kompozycji udało się autorowi oddać wyjątkowość i tragizm Augustyna. Ciąg dalszy uroczystości nastąpił w rynku, gdzie pod pomnikiem Suskiego i pod tablicą na jego domu rodzinnym złożono kwiaty i zapalono znicze. Wśród oddających hołd byli również przedstawiciele Porozumienia Orła Białego.
Konferencja naukowa
               W dniach 8-9 listopada w Urzędzie Gminy Szaflary odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Augustyn Suski – Naczelnik Konfederacji Tatrzańskiej, poeta, patriota, ludowiec” zorganizowana przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu (rektor uczelni profesor Stanisław Hodorowicz przewodniczył konferencji w pierwszym dniu), Gminę Szaflary oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu. W wypełnionej po brzegi sali słuchacze mogli usłyszeć referaty przygotowane m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ostatnim punktem konferencji była wymiana doświadczeń edukacyjnych z udziałem nauczycieli podhalańskich szkół, którzy rozwijali temat „Augustyn Suski jako wzorzec osobowościowy dla młodzieży”.
Publikacja „Ocalić od…zapomnienia”.
               Wczesną wiosną zawiązał się zespół redakcyjny, który rozpoczął pracę nad tworzeniem publikacji „Ocalić od... zapomnienia. Szaflary i ich mieszkańcy w latach 1918 – 1945”. Za cel postawiono sobie zebranie wspomnień od jak największej grupy mieszkańców Szaflar, dzięki czemu można by odtworzyć przedwojenny i wojenny pejzaż miejscowości i poznać szczegóły z życia Augustyna Suskiego. Kolejnym celem było ustalenie listy mieszkańców Szaflar – ofiar II wojny światowej. Dzięki pomocy Anny Dygoń, która utworzyła liczącą ponad 120 nazwisk listę najstarszych szaflarzan, można było przystąpić do zbierania materiałów. Praca zespołu redakcyjnego w składzie: Jarosław Szlęk, Kazimierz Dygoń, Marta Grońska, Stanisław Szlęk i Inga Sobotkowska – Szlęk (ilustracje) trwała kilka miesięcy. Życzliwość mieszkańców Szaflar, ich chęć dostarczenia jak największej ilości informacji spowodowały, że mogła ukazać się książka (wydana przez Gminę Szaflary), w której wielu może odnaleźć historię tę wielką i tę małą, bo ściśle związaną z losami swoich przodków.
Pomnik ofiar II wojny światowej
               1 listopada wśród setek zgromadzonych na cmentarzu osób wójt Stanisław Ślimak oficjalnie przekazał mieszkańcom Szaflar miejsce pamięci, którego ideę wysunął w 2002 roku przy okazji odsłonięcia pomnika Augustyna Suskiego ówczesny (również obecny) długoletni przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk. Przez kilka lat gromadził informacje, a efektem tych działań była lista 25 szaflarzan poległych, rozstrzelanych, zamordowanych i zmarłych w wyniku różnorodnych represji. Ksiądz proboszcz Andrzej Kamiński życzliwie odniósł się do tej idei, wskazując odpowiednie miejsce na cmentarzu. Zaprojektowała to miejsce pamięci Inga Sobotkowska – Szlęk, a wykonała niezwykle starannie firma kamieniarska Jana Gałdyna.
Spotkanie pokoleń
               8 listopada w Sali Remizy OSP w Szaflarach zgromadzili się mieszkańcy Szaflar reprezentujący różne pokolenia. Grupa teatralna „Prowda” działająca przy Szkole i Oddziale Związku Podhalan w Szaflarach, kierowana przez Dorotę Adamczyk, zaprezentowała przedstawienie „Ku pamięci Augustyna Suskiego” autorstwa Jana Gutta Mostowego, a następnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, wnuki i prawnuki obecnych na sali najstarszych mieszkańców Szaflar, odczytali fragmenty ich wspomnień. Były to najbardziej wzruszające momenty spotkania. Organizatorami tego, w opinii uczestników bardzo udanego przedsięwzięcia, byli: Jarosław Szlęk, Kazimierz Dygoń, Barbara Gil, Marta Grońska, Halina Hanula, Lucyna Kopińska, Stanisław Kopiński, Małgorzata Strama i Agnieszka Zając.
Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”
               Szkoła w Szaflarach jak co roku w maju gościła uczestników Konkursu Recytatorskiego im. Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”. W XIV edycji konkursu uczestniczyło 150 uczniów z 50 szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków kultury z terenu Podhala, Spisza, Orawy, Ziemi Pienińskiej i Ziemi Gorczańskiej. W tym roku oprawa konkursu była wyjątkowo uroczysta. Wspaniałe scenografie, barwnie i odświętnie ubrani uczestnicy, znakomici goście – to wszystko złożyło się na niezwykły klimat pełen patriotyzmu, poetyckiego słowa, pięknej gwary.
Patrząc w przyszłość
               Jubileusz stulecia urodzin Augustyna Suskiego świętowano w środowisku, które o swoim wielkim Rodaku cały czas pamięta i coraz więcej wie. Ważne, że dotyczy to kolejnych pokoleń. Tym, co cieszy jest świadomość, że każde przedsięwzięcie zrealizowane w 2007 roku wyrosło na solidnym fundamencie i dalekosiężne będą również jego skutki. Konkurs recytatorski będzie miał kolejne edycje; wydane w formie książki materiały z konferencji naukowej będą stanowić cenną pomoc dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych historią Podhala; pomnik na cmentarzu dla wielu rodzin będzie jedynym miejscem, w którym mogą wspomnieć swoich bliskich i zapalić znicz; ksiażka „Ocalić od… zapomnienia” będzie dostarczać kolejnym czytelnikom cennych informacji o przeszłości Szaflar; utwór Jana Kantego Pawluśkiewicza zabrzmi w czasie wielu podniosłych uroczystości. W świadomości ogółu szaflarzan zostanie oczywiście pamięć o wizycie w ich parafii księdza kardynała Stanisława Dziwisza.
               Jakże proroczy wydźwięk mają słowa Augustyna Suskiego: „Patrzę w przyszłość z zupełnym pokojem”.

Jarosław Szlęk

Delegacja Porozumienia Orła Białego
przed pomnikiem Augustyna Suskiego,
fot. Grażyna Chowaniec-Lejczyk
Dr. hab. Urszula perkowska wygłasza
referat w czasie konferencji,
fot. Szymon Baczyński
Kardynał Stanisław Dziwisz i wójt
Stanisław Ślimak pod pomnikiem
Augustyna Suskiego,
fot. Grażyna Chowaniec-Lejczyk
Kardynał Stanisław Dziwisz u stóp ołtarza
w szaflarskiej swiątyni,
fot. Szymon Baczyński
Kardynał Stanisław Dziwisz w towarzystwie
wójta Stanisława Ślimaka pod pomnikiem
Augustyna Suskiego,
fot. Grażyna Chowaniec-Lejczyk
Ku pamięci Augustyna Suskiego,
przedstawienie w wykonaniu Prowdy,
fot. Jan Krzysztofek
Msza św.odprawiana przez kardynała
Stanisława Dziwisza,
fot. Szymon Baczyński
Obelisk na cmentarzu w Szaflarach
ku czci ofiar II wojny światowej,
il. Inga Sobotkowska-Szlęk
pełna sala w czasie Spotkania Pokoleń,
fot. Jan Krzysztofek
Straż honorowa pod pomnikiem
Augustyna Suskiego,
fot. Grażyna Chowaniec-Lejczyk
Wieniec od społeczności Gminy Szaflary,
fot. Szymon Baczyński
Wśród uczestników konferencji naukowej byli
również licealiści i gimnazjaliści,
fot. Szymon Baczynski


[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]