OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL / PRACE REMONTOWE W SZKOŁACH POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:PRACE REMONTOWE W SZKOŁACH:.


Malowanie szkoły w Bańskiej Niżnej


Na wiosnę został wykonany remont wjazdu do szkoły poprzez przebudowę przepustu rurowego i wymianę nawierzchni asfaltowej. Jednocześnie wykonano zabezpieczenie skarp obsypującego się rowu przydrożnego poprzez stabilizację dna oraz skarp głębokimi korytkami ściekowymi, a także zamontowano nową pokrywę na studni szkolnej. Koszt zrealizowanych prac to 15.436 złotych. Po ubiegłorocznym generalnym remoncie małego budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej, została podjęta decyzja o długo oczekiwanym remoncie dużego budynku. Budynek oddany do użytku 1 września 1997 roku mimo utrzymywania go w należytym porządku oraz czystości wymagał odnowienia i odświeżenia. Wykonano malowanie wewnętrzne emulsyjne i olejne lamperii. Na całym obiekcie położono gładzie szpachlowe tynków, pomalowano okna, drzwi, grzejniki oraz parkiet w sali gimnastycznej. Zamontowano krawężniki drewniane na wszystkich narożnikach ścian, a także wymieniono linoleum na płytki ceramiczne w jednej z sal. Wykonano malowanie elewacji, malowanie zewnętrzne okien, remont kominów, instalację odmrożeniową rynien i rur spustowych od strony północnej. Wyremontowano wiatrołapy przy wejściach do piwnicy od strony północnej i południowej. Odmalowano również ogrodzenie wokół szkoły. Ponadto zrealizowano inne drobne prace, zawsze towarzyszące renowacji budynków. Koszt robót po przetargu wyniósł prawie 150 tys. zł, dodatkowo roboty uzupełniające wykonano na kwotę około 11 tys. zł. Równocześnie z pracami remontowo-malarskimi zamontowano system telewizji dozorowej, w skład którego weszły 4 kamery zewnętrzne, monitorujące obydwa budynki zespołu szkół oraz ich otoczenie oraz 8 kamer wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach szkoły. Centrum obsługi systemu wraz z rejestratorem wizji zostało ulokowane w gabinecie dyrektora szkoły inż. Grzegorza Stolarczyka. Koszt realizacji nie przekroczył 21 tys. zł. Przy tej okazji zostało zlecone przygotowanie instalacji pod stanowiska komputerowe w mniejszym budynku zespołu (centrum multimedialne w bibliotece). Do prac komisji odbiorowej pod przewodnictwem zastępcy wójta mgr inż. Pawła Cetery zostały zaproszone osoby reprezentujące środowiska szkoły i sołectwa Bańska Niżna. Byli wśród nich przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Radnych Gminnych z Bańskiej Niżnej.


Generalny remont szkoły w Maruszynie Górnej


W okresie wakacyjnym kapitalny remont przeprowadzono także w szkole w Maruszynie Górnej, której dyrektorem jest mgr Stanisław Peciak. Szkoła ta mieści się w budynku z 1960 r. W latach 1994-1995 przeprowadzono jej modernizację i rozbudowę. Kapitalny remont to wymiana pokrycia dachowego z ułożeniem izolacji foliowych dachu i impregnacją więźby, termoizolacja, czyli zewnętrzne ocieplenie ścian oraz ostatniego stropu budynku, wymiana okien, a także drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana posadzek, instalacji elektrycznej, grzejników wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, malowanie wewnętrzne z wykonaniem gładzi gipsowych, remont kominów, adaptacja mieszkań na sale dydaktyczne dla klasy „0”. Koszt robót po przetargu wyniósł 840 tys. zł. W trakcie remontu wykonano roboty uzupełniające, które okazały się konieczne ze względów technicznych i technologicznych. W związku z tym ostatecznie koszt robót wyniósł 1 mln zł. Koszt nadzorów niezależnie zatrudnionych i uprawnionych inżynierów robót ogólnobudowlanych, wodno-kanalizacyjnych i robót elektrycznych wyniósł 20 tys. zł. Staraniem dyrektora szkoły i władz lokalnych zrealizowano modernizację placu przed wejściem głównym do szkoły. Została wykonana nawierzchnia brukowa w ilości 160m² na kwotę brutto 18.600 zł. Ponadto zaplanowano wymianę nawierzchni asfaltowej na przyszkolnym boisku sportowym o wymiarach 18 x 35 m, czego koszt wyniesie 43.500 zł. Uszczelniono także metalowy, walcowy zbiornik na ścieki o pojemności 50 000 litrów. Rzecz była niezwykle trudna technicznie do wykonania (dno zbiornika osadzone na głębokości 4 metrów, ciągły napływ ścieków, obecność gazów i mocny napływ wody gruntowej). Przy likwidacji nieszczelności pomagali również maruszyńscy strażacy, za co należą się im gorące podziękowania. Wynajem firmy spawalniczej i koparki to koszt na kwotę ok. 3 tysięcy, a plantowanie terenu po wykopie i rozścielenia ziemi urodzajnej to koszt ok. 2 tys. zł.

Wymiana okien w Gminnym Przedszkolu


Podczas wakacji Pani Dyrektor mgr Maria Gałdyn przeprowadziła wymianę stolarki okiennej typu skrzynkowego na okna z klejonki sosnowej zespolone z szybą termiczną wraz z obróbką szpalet wewnętrznych i zewnętrznych. Podczas wymiany okien uzupełniono również parapety i wyremontowano kraty przeciwwłamaniowe pomieszczeń kuchennych oraz gabinetu dyrektora. Wynagrodzenie dla firmy wyniosło 21 tys. zł.

Parking przy szkole w Skrzypnem


Na wniosek Dyrektora mgr Marii Tylki i Rady Pedagogicznej przy szkole w Skrzypnem wybudowano parking, zamontowano bramę przesuwną i odnowiono ogrodzenie wokół szkoły. Zamontowano krawężniki. Do budowy parkingu wykorzystano m. in. płytki pochodzące z zapasów szkolnych. Koszt parkingu to 19.100 zł, a zamontowanie bramy i remont ogrodzenia to 3.500 złotych. Roboty wykonały firmy ze Skrzypnego.

Drobne remonty


Dodatkowo w szkołach zrealizowano drobne remonty związane z zaleceniami kominiarskimi. W Bańskiej Wyżnej przytwierdzono blachy i siatki na kominach, zamontowano kratki wentylacyjne i wymieniono drzwiczki za piecem w kotłowni. W Skrzypnem wyprowadzono nad dach wentylacje z sanitariatów i ciągów kanalizacyjnych. W Maruszynie Dolnej i Bańskiej Niżnej zamontowano elektryczne wentylatory w ubikacjach, a do domu nauczyciela w Zaskalu zakupiono drabinę do włazu na dach.

Zbigniew Strama

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]