OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY
- PRZETARGI

.:FOTO:.

.:KALENDARZ:.

PORTAL / URZĄD GMINY / CHARAKTERYSTYKA GMINY POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:REGULAMIN:.


REGULAMIN ZAWODÓW KONNYCH
W SZAFLARACH - 08.01.2006 ROK 1. W zawodach może brać udział zawodnik, który zgłosi się na jedną godzinę przed startem i zapisze na listę startową do danej konkurencji, podając imię i nazwisko swoje oraz współzawodnika, a także imię konia lub dokona wcześniejszej rejestracji*.
 2. Każdy koń otrzyma numer startowy, który będzie ważny w wyścigu kumoterek, skiringu i skiskiringu we wszystkich zawodach (Szaflary, Poronin, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec, Ludźmierz, Kościelisko i Rabka). Utrata numeru startowego powoduje nie dopuszczenie konia do startu.

 3. Małoletni oraz młodzież do 18 roku życia mogą brać udział jedynie w przejeździe paradnym lub w Paradzie Gazdowskiej.

 4. Kumoska może startować z chwilą ukończenia 18 roku życia.

 5. Zawodnicy winni mieć przy sobie dowód osobisty i numer NIP.

 6. Jeden zespół może startować w czasie jednych zawodów w trzech konkurencjach w dowolnej kolejności. Koń nie może powtarzać biegu w danej konkurencji pod innym jeźdźcem lub powożącym.

 7. Zawodnicy: jeźdźcy, narciarz, powożący i kumoski obowiązani są startować tylko w strojach góralskich. Ze względu na dbałość o tradycję, zawodnicy bez stroju góralskiego nie będą dopuszczeni do zawodów. Dopuszczane są stroje innych regionów dla zawodników spoza Podhala. Obowiązują tradycyjne kumoterski drewniane.

 8. Zawodnikom w czasie jazdy wolno używać bata i palcatu, jednak batem tym może operować tylko osoba prowadząca konia lub zaprzęg a nie osoba towarzysząca. W przypadku doprowadzenia konia na start, osoba towarzysząca nie może posiadać przy sobie bata, jak też go używać. Za nadmierne używanie bata będzie publiczna nagana lub niedopuszczenie zawodnika do następnych zawodów.

 9. Wyłamanie konia do wewnątrz lub zewnątrz trasy powoduje dyskwalifikacje. Po dyskwalifikacji zawodnik nie ma prawa powtórnego startu.

 10. Poprawnego przebiegu zawodów na trasie będą pilnować sędziowie- nie prawidłowy przebieg tzw” wyłamanie” będą sygnalizowane czerwona chorągiewką.

 11. Start odbywa się z pozycji stój, tzn. pełne zatrzymanie. Pełne zatrzymanie jest to zatrzymanie przednimi nogami za pierwszą linią startową. Po prawidłowym zatrzymaniu na sygnał sędziego zawodnik dostaje prawo startu. Zatrzymanie na pasie startowym nie może trwać dłużej niż 120 sekund. Pomiar czasu odbywa się elektronicznie i za pomocą stoperów.

 12. Trzykrotne nieposłuszeństwo przy starcie powoduje dyskwalifikację w danej konkurencji.

 13. Do startu w zawodach kategorycznie nie będą dopuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.

 14. W kumoterkach startuje kumoter z kumoską (przebierańcy nie będą klasyfikowani).

 15. Zawodnik może wnieść protest do Komisji Sędziowskiej do 15 minut po zakończeniu zawodów (opłata 50 zł).

 16. Za prawidłowe przeprowadzenie zawodów odpowiedzialny jest Sędzia Główny.

Adresy i nr telefonów, pod którymi można dokonać wcześniejszej rejestracji zawodników:

Szaflary (08.01.2006r)

Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18 tel. 0-18-27-547-03
lub 27-555-51 p. Bogusława Paprocka

Poronin (15.01.2006) - Gminne Centrum Informacji p. Irena Naglak tel/fax 0-18-20-742-98

Zakopane ( 22.01.2006)- Biała Izba w Zakopanem ul. Kościuszki 4 tel/fax 0-18-20-133-30

Bukowina Tatrzańska (29.01.2006) - Dom Ludowy tel. 0-18-20-772-21

Biały Dunajec (02.02.2006) - Gminny Ośrodek Kultury p. Krzysztof Jarosz tel. 0-18-250555-95, fax:0-18-20-733-30,gok@bialydunajec.com.pl

Ludźmierz (05.02.2006)- Dom Podhalański p. Zofia Czaja tel. 0-18-26-555-13 Tel/fax 0-18-26-555-95

Kościelisko (12.02.2006) p. Anna Nędza Kubiniec tel. 0-18-20-701-31,506823959

Rabka (19.02.2006) - "Siwy Dym" p. Krzysztof Wójciak tel/fax 0-18-26-766-74, 605113711,509690181, imperium@siwydym.pl

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Stanisław Ślimak

Prezes
Oddziału Związku Podhalan
w Szaflarach
(-) Józef Kalata

REGULAMIN PARADY GAZDOWSKIEJ W SZAFLARACH W DNIU 08.01.2006 R


 1. W Paradzie Gazdowskiej może wziąć udział każdy obywatel Polski zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się dowodem osobistym lub paszportem wydanym przez władze RP, który zgłosi się w godzinach od 10,30 do 11,30 dnia 08 stycznia 2006 roku na ulicy Augustyna Suskiego w Szaflarach / koło piekarni/ z zaprzęgiem jedno lub dwu konnym zaprzężonym w sanie lub kumoterki.

 2. Obowiązuje strój regionalny zarówno powożącego jak i kumoskę.

 3. Po dopuszczeniu przez Komisję Kwalifikacyjną do udziału w Paradzie uczestnik otrzyma numer startowy i kartę uczestnictwa do wypełnienia i zostanie wpisany na listę uczestników Parady.

 4. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie dowód osobisty i nr NIP.

  Osoba wpisana na listę uczestników według kolejno otrzymanych numerów startowych bierze udział w przejeździe Parady na boisko sportowe i tam zostaje oceniona przez Komisję Sędziowską.

 5. Za udział w Paradzie uczestnik otrzyma 1 worek owsa na konia.

 6. Komisja Sędziowska oceniać będzie zaprzęgi dwu konne i kumoterki.

 7. Ocenie podlegać będzie : uprząż, kumoterki, strój oraz koń / maksymalna ilość punktów -5/

 8. W przypadku braku numeru NIP nagrody finansowe i rzeczowe i będą wypłacone.

Szaflary, dnia 02 stycznia 2006 r

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Stanisław Ślimak

Prezes
Oddziału Związku Podhalan
w Szaflarach
(-) Józef Kalata

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]