OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL / 50 OSP W SKRZYPNEM POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:50 LAT OSP W SKRZYPNEM:.


50 LECIE OSP W SKRZYPNEM     Dnia 20 lipca 2008 roku w miejscowości Skrzypne odbyła się uroczystość z okazji 50 – lecia OSP. W tym dniu zaproszone jednostki zebrały się na placu koło remizy o godzinie 9.30, a następnie w takt Gminnej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Pana Kapelmistrza Józefa Pańszczyka wymaszerowano na uroczystą mszę świętą do tutejszego kościoła parafialnego.
Po mszy świętej wszyscy zaproszeni goście wraz z mieszkańcami udali się do remizy na część oficjalną obchodów uroczystości. Od strony merytorycznej uroczystość prowadził Pan Andrzej Wielkiewicz, a od strony bojowej młodszy kpt. Krzysztof Leja.
Po złożeniu meldunku, podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu nastąpiło otwarcie uroczystości i zaproszenie honorowych gości na trybunę, w osobach:
- Członek Zarządu Głównego, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP Poseł na Sejm Dh Edward Siarka;
- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Dh Czesław Kosiba;
- Z-ca Komendanta Powiatowego kpt. Mariusz Łaciak;
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Dh Jan Kuczkowicz;
- Komendant Gminny Związku OSP Dh Stanisław Bukowski;
- Wójt Gminy Szaflary Pan Stanisław Ślimak;
- Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Szlęk;
- Radni Gminy, Rada Sołecka;
- Ksiądz Proboszcz Edward Cygal;
- Prezes Koła Nr 69 w Ameryce Płn. Pan Jan Mrowca z małżonką;
- Wiceprezes Koła Nr 69 Pani Zofia Kudlik;
- Przedstawiciele Koła Nr 69 Franciszek i Władysława Wyroba z synem, Zofia Mrowca
z córką, Danuta Wąsik, Żołnierczyk Zofia i Władysław z córką,
- Pracownik Urzędu Gminy Szaflary Pan Mirosław Dzięciołowski;
- Dyrektor ZSPiG w Skrzypnem Pani Maria Tylka z małżonkiem;
- Grono Pedagogiczne ZSPiG w Skrzypnem.

Pani Wiceprezes OSP powitała wszystkich przybyłych gości i mieszkańców wsi Skrzypne,
a następnie przedstawiła referat okolicznościowy. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków.
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzypnem otrzymała „ srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa”.
Medalami zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
a) złotym;
- Mirosław Dzięciołowski s. Zbigniewa
- Franciszek Cisoń s. Jana
- Adam Chrobak s. Józefa
b) srebrnym;
- Władysław Sikoń s. Józefa
- Władysław Maciasz s. Andrzeja
- Paweł Marusarz s. Jana
- Jan Kwak s. Jana
- Bolesław Marduła s. Jana
c) brązowym:
- Maria Jarząbek c. Józefa
- Anna Bafia c. Józefa
- Maria Anna Trzebunia c. Józefa
- Jan Mrowca s. Ludwika
- Piotr Rączka s. Jana
- Krzysztof Bartoszek s. Stanisława
- Jacek Blacha s. Władysława.
Odznaką „Strażak Wzorowy” zostali odznaczeni:
- Jan Dziadkowiec s. Andrzeja
- Wojciech Chramiec s. Andrzeja
- Józef Lańdowski s. Jana
- Wojciech Piszczór s. Andrzeja
- Paweł Gal s. Stanisława
- Jan Blacha s. Władysława
- Andrzej Maciasz s. Władysława.
Odznakę za wysługę 50 lat a służbie pożarnictwa otrzymali:
- Bartoszek Jan
- Bafia Józef
- Pardoł Piotr
- Krupa Władysław
Z-ca Komendanta Powiatowego kpt. Mariusz Łaciak odczytał list gratulacyjny skierowany do OSP Skrzypne z okazji uroczystości 50 – lecia.
W czasie uroczystości głos zabrali:
- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Dh Czesław Kosiba
- Wójt Gminy Szaflary Stanisław Ślimak
- Prezes Koła Nr 69 w Ameryce Płn. Jan Mrowca.
Pod adresem jednostki OSP w Skrzypnem kierowane były ciepłe słowa i życzenia z okazji obchodów 50 – lecia.
Pani Wiceprezes Barbara Chramiec podziękowała serdecznie za udział i pomoc w realizacji uroczystości.
Zaproszeni goście wraz z mieszkańcami udali się na uroczysty obiad, w czasie którego przygrywała kapela góralska pod kierunkiem Jana Czesława Joniaka.
Całą uroczystość uświetnił występ zespołu „Mali Skrzypnianie” przygotowany przez panią Monikę Peciak

Barbara Chramiec

Fotogafie Barbara Magdziak
[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]