OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL / NARADA WÓJTA Z NAUCZYCIELAMI POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:NARADA WÓJTA Z NAUCZYCIELAMI:.


              19 września 2007 roku, w Urzędzie Gminy odbyła się narada Wójta Gminy z nauczycielami szkół z terenu gminy. W spotkaniu wzięli udział także dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty mgr Krystyna Gucwa, Wizytator KO mgr Dorota Słońska-Halczak, przedstawiciele Rad Rodziców, a także zastępca wójta mgr inż. Paweł Cetera oraz inspektor ds. oświaty mgr Zbigniew Strama.
              Pani mgr Krystyna Gucwa wręczyła akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego mgr Lucynie Kopińskiej, nauczycielce z ZSPiG w Szaflarach oraz mgr Małgorzacie Gacek, nauczycielce Szkoły Podstawowej w Borze. W pierwszej części uczestnicy narady wysłuchali wykładu księdza prof. dr hab. Janusza Mastalskiego o wychowaniu patriotycznym w dobie globalizmu, a szczególnie o wzajemnych powinnościach rodziców i nauczycieli oraz samorządu w patriotycznym nauczaniu i wychowaniu w dzisiejszych niełatwych czasach. Wykład przyjęto z dużym zainteresowaniem, ponieważ ksiądz profesor zwrócił uwagę na istotne problemy, jakie pojawiają się w procesie wychowywania współczesnej młodzieży Druga część narady poświęcono analizie wyników sprawdzianów klas VI szkół podstawowych i egzaminów klas III gimnazjalnych, dokonanej przez Panią dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty.
              W trzeciej części Dyrektorzy poszczególnych szkół zapoznali zgromadzonych z harmonogramem konkursów wiedzy, plastycznych, recytatorskich, konkursów piosenki oraz zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym. Zaprezentowano również program „Szkoły Jagiellońskie” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak wynika z przedstawionych planów działania, młodzież w gminie Szaflary z pewnością wykorzysta swój wolny czas dla rozwoju i ciała, i ducha.
              Następnie Wójt gminy mgr inż. Stanisław Ślimak poinformował o zrealizowanych inwestycjach w 2007 roku: malowaniu budynku ZSPiG w Bańskiej Niżnej na kwotę ok. 195.000 oraz generalnym remoncie w ZSPiG w Maruszynie Górnej na kwotę ok. 1 miliona złotych. Złożył również podziękowania dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy aktywnie włączają się w życie gminy Szaflary.
              W spotkaniu, uważanym za bardzo udane i owocne, wzięło udział 142 osoby.

Zbigniew Strama

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]