OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL /PAMIĘCI ANDRZEJA KUDASIKA I BOGDANA WERONA POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:PAMIĘCI ANDRZEJA KUDASIKA I BOGDANA WERONA :.

PAMIĘCI ANDRZEJA KUDASIKA I BOGDANA WERONA

O kamienisto ziemio
smreczyn ojcowizno
jałowej ziemi owieska i grulek
ikarowych lotów plemienia górali
eposie ludzki
potu i cierpienia
ziemio kuta w granicie
stalagmitach wyszczelonych turni
grudko ziemi – kruszcu kamienia
cząstko mej duszy
i mego istnienia

„Ikona ziemi” – B. Weron


    W ostatnia środę przed adwentem – 26 listopada 2008 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem odbył się XVII Gminny Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski im. A Kudasika i B. Werona. W konkursie uczestniczyło 56 uczniów z 8 szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Szaflary, którzy występowali w trzech grupach wiekowych i dwóch kategoriach – gawęda i recytacja.

    Konkurs otworzył Wójt Gminy Szaflary mgr inż. Stanisław Ślimak, wraz z Dyrektorem szkoły mgr Marią Tylką. W obszernym wystąpieniu Wójta Stanisława Ślimaka padło wiele znaczących słów dotyczących idei tego konkursu; szkoły jako miejsca wzrastania młodego pokolenia; jak również zostały przekazane wyrazy życzliwości pod adresem organizatorów.

    Dyrektor szkoły witając dzieci, opiekunów oraz licznie przybyłych gości powiedziała: „…;radość moja jest tym większa, że spotykamy się tutaj wspólnie z dziećmi i młodzieżą szkół z Gminy Szaflary, by „zanurzyć” się w poezji i gwarze podhalańskiej – źródle, które daje moc i siłę i napawa serce i umysł radością. Na nas nauczycielach ciąży powinność, by przekazać wiedzę oraz wartości wynikające z tradycji – wartości prawdziwe, bo sprawdzone.”

    W nawiązaniu do patronów konkursu zaznaczyła: „…Śp. A. Kudasik i B. Weron byli prezesami Związku Podhalan. Andrzej Kudasik w latach 1984-87 był prezesem Zarządu Głównego, Bogdan Weron w latach 1987-2000 prezesem Oddziału w Zaskalu. Przecież jeszcze nie tak dawno byli w tej szkole. Zasiadali w komisji. B. Weron jako poeta wsłuchiwał się w wiersze mówione gwarą – którą tak bardzo kochał. A. Kudasik polonista, publicysta, autor książek o Podhalanach, o działaczach Związku Podhalan – o tych, którzy tak wiele wnieśli w rozwój społeczny i gospodarczy Podhala. Za to, że byli w tej szkole, za to, że tak wiele dobrego zrobili dla kultury Podhala my dzisiaj oddajemy im symboliczny hołd.”

     Wszyscy zapamiętali bardzo piękną wypowiedź Pani dr hab. Anny Mlekodaj. Wskazując dzieciom „smatki góralskie” służące jako dekoracja przypomniała, że składają się one z wielu kolorowych nitek. Dopiero jako zbiór stanowią piękne wzory. Tą nitką jest każdy z uczestników konkursu. Można tę metaforę mówić wszędzie – „w wielości jest różnorodność, ale ta różnorodność w góralszczyźnie winna być utkana na wzór harmonii wzorów jak chustka góralska – by była piękna.”

    Konkurs zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, jak również przedstawiciele instytucji oświatowych i kulturalnych w osobach:
- Wójt Gminy Szaflary Pan Stanisław Ślimak,
- Radni Gminy Szaflary: Pani Barbara Chramiec i Pani Barbara Magdziak,
- W-ce Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan Maciej Jachymiak,
- Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Pan Maciej Motor Grelok,
- Radny Powiatu Nowotarskiego Pan Władysław Tylka,
- Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Jan Hamerski,
- Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Pan Tadeusz Watycha,
- Wizytator Kuratorium Oświaty Pani Dorota Halczak-Słońska,
- Inspektor ds. Oświaty Gminy Szaflary Pan Zbigniew Strama
oraz proboszcz Parafii w Skrzypnem ks. Edward Cygal.
- Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tadeusz Wojciech Skorupa przesłał list, w którym między innymi czytamy:
„…każdy konkurs, każdy wkład, bądź jakakolwiek inna forma promowania Naszej gwary będzie spotykać się z moją aprobatą i uznaniem. Organizatorom takich imprez składam zaś wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania.”


Organizatorami przeglądu byli:
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem,
- Związek Podhalan Oddział Skrzypne,
- Urząd i Rada Gminy Szaflary,
- Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Jednostka Organizacyjna Starostwa Nowotarskiego,

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:
- Wójt Gminy Szaflary Pan Stanisław Ślimak,
- Starosta Nowotarski Pan Krzysztof Faber,
- Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Pan Maciej Motor Grelok.

Recytatorów i gawędziarzy oceniała Komisja w składzie:
Pani dr hab. Anna Mlekodaj
Pani Wanda Szado-Kudasikowa
Pani mgr Dorota Majerczyk
Pan mgr Roman Dzioboń
Pan mgr Bartłomiej Koszarek

W najmłodszej grupie wiekowej klas I-III szkoły podstawowej udział wzięło 20 uczniów.

Klasyfikacja w kategorii recytacji:
I miejsce Kwak Krzysztof – Skrzypne
II miejsce Kwak Stanisław – Skrzypne
III miejsce Rychtarczyk Michał – Maruszyna Górna
Wyróżnienie Zapotoczna Karolina – Skrzypne
Wyróżnienie Gąsior Karolina- Bańska Wyżna
Wyróżnienie - Zarycka Karolina - Skrzypne

Klasyfikacja w kategorii gawęd:
I miejsce Jarząbek Justyna – Bańska Niżna
II miejsce Łaś Anna – Szaflary
III miejsce Kwak Andżelika – Skrzypne
Wyróżnienie Milan Karolina – Bór
Wyróżnienie Bafia Maciej – Skrzypne

W grupie wiekowej klas IV-VI szkoły podstawowej przesłuchano 19 recytatorów i gawędziarzy

W kategorii recytacji kolejne miejsca zajęli:
I miejsce Zapotoczny Patryk – Skrzypne
II miejsce Bubla Maciej – Bańska Wyżna
III miejsceGąsior Ewelina – Bór
Wyróżnienie Mazepa Jan – Maruszyna Dolna
Wyróżnienie Krauzowicz Ewelina – Skrzypne

W kategorii gawęd:
I miejsce Rutkowski Dariusz –Maruszyna Dolna
II miejsce Sikora Krystian – Skrzypne
III miejsce Strama Katarzyna – Szaflary
Wyróżnienie Zapotoczna Izabela – Skrzypne
Wyróżnienie Niemiec Anna – Bór
Wyróżnienie Łukaszczyk Paweł – Bańska Niżna

W grupie gimnazjalistów komisja przesłuchała łącznie 17 uczniów.
W kategorii recytacji poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce Cudzich Anna – Skrzypne
II miejsce Jarząbek Bernadetta – Bańska Wyżna
III miejsce Królczyk Anna – Maruszyna Dolna
Wyróżnienie Łaś Jadwiga – Szaflary
Wyróżnienie – Jarosz Justyna – Bańska Wyżna
W kategorii gawęd:
I miejsce – Stopka Tomasz – Skrzypne
II miejsce – Adamczyk Andrzej – Szaflary
III miejsce – Taras Jan – Skrzypne
III miejsce Strama Wojciech – Maruszyna Dolna
Wyróżnienie - Latocha Monika – Szaflary
Wyróżnienie - Rusnak Maciej – Bańska Niżna

    Wszyscy zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień otrzymali nagrody książkowe i piękne dyplomy z elementami wzornictwa regionalnego
i wyróżnionymi na różnych konkursach pracami plastycznymi uzdolnionych uczniów. Piękne dyplomy otrzymali również wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, a także opiekunowie, którzy przygotowywali swoich uczniów do występów.
    Ponadto każdy uczestnik konkursu zdobywał punkty dla swojej szkoły. Szkoła, która zdobyła największą ilość punktów otrzymała Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan Pana Macieja Motora Greloka. W tym roku zaszczyt ten spotkał szkołę w Skrzypnem. Puchar Prezesa był główną nagrodą konkursu.
    Zdobywcy I i II miejsca w każdej grupie wiekowej i każdej kategorii będą reprezentować Gminę Szaflary na XXXIII Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu, który odbędzie się 12 lutego 2009 r. godz. 9.30.


    Przybyli goście oraz uczestnicy przeglądu mogli zobaczyć występ zespołu „Mali Skrzypnianie”, który prowadzą M. Peciak, B. Magdziak, J. Cz. Joniak i A. Strama oraz trzech szkolnych kapel góralskich pod kierunkiem J. Cz. Joniaka. Konkurs odbywał się w pięknie udekorowanej sali z elementami wzornictwa regionalnego. Na ta okoliczność cała szkoła przybrała odświętny wygląd.

     Dyrektor szkoły mgr Maria Tylka składa wyrazy uznania i podziękowanie uczestnikom konkursu za staranne przygotowanie; rodzicom za właściwy ubiór swoich dzieci; nauczycielom za przygotowanie do konkursu; komisji za staranne ocenianie i cenne uwagi; przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia i bycie razem w „dniu święta poezji góralskiej w Skrzypnem” . Szczególne podziękowanie należy się Paniom Danucie Kwak, Agnieszce Zapotocznej oraz Krystynie Peciak za przygotowanie posiłku, a także całemu gronu nauczycieli szkoły w Skrzypnem za pełnienie roli gospodarza konkursu.

Prezes Oddziału Związku Podhalan w Skrzypnem Władysław Tylka[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]