OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY

GMINA SZAFLARY

             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

.:PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA:.

.:BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH:.

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE:.

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
:.

.:PAMIĘTAJ O SZKOLE:.

PORTAL /POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKOŁY NA ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW STULECIA POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKOŁY NA ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW STULECIA :.

POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKOŁY
NA ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW STULECIA


      W czwartek 4 marca 2010 r. o godz. 11.oo w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego odbyła się uroczysta Msza Święta, którą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Zając. Podczas nabożeństwa został poświęcony pierwszy sztandar Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej.
      Pani Jolanta Stolarczyk, dyrektor szkoły, witając Jego Ekscelencję kwiatami, prosiła o odprawienie eucharystii jako dziękczynnej za lata ubiegłe pracy szkoły oraz o błogosławieństwo na kolejne lata.
      Przed ołtarzem zgromadziły się liczne poczty sztandarowe ze szkół Gminy Szaflary, sztandary Ochotniczej Straży Pożarnej i V Drużyny Harcerskiej im. Władysława Orkana w Bańskiej Niżnej.
      Oprawę muzyczną liturgii stanowiła schola kierowana przez pana organistę Krzysztofa Grońskiego oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Szaflar, a także reprezentacja dziewcząt z chóru szkolnego.
       Po modlitwie wiernych nastąpił kulminacyjny moment – poświęcenie i przekazanie sztandaru. Rodzice, przekazując sztandar na ręce pani dyrektor, wyrazili przekonanie, iż będzie on symbolem tożsamości szkoły, chlubą społeczności szkolnej i lokalnej. Dyrektor, przyjmując sztandar, serdecznie podziękowała za ten cenny dar i przekazała go z kolei uczniom ze słowami: „Przekazuję Wam sztandar- symbol ZSPiG w Bańskiej Niżnej. Opiekujcie się nim i rozsławiajcie imię naszej szkoły.” Reprezentacja uczniów przyjęła sztandar z rąk pani dyrektor i obiecała o niego dbać i godnie reprezentować szkołę.
      Pod koniec eucharystii na ręce biskupa zostały złożone kwiaty wraz z podziękowaniami od Wójta Gminy Szaflary Stanisława Ślimaka i sołtys wsi Zofii Jarząbek. Pan wójt wspomniał w kilku słowach o wartościach moralnych uwypuklonych wcześniej w homilii przez Jego Ekscelencję. Treścią tego kazania była nauka o dążeniu każdego do świętości poprzez zdobywanie wiedzy.
      Po zakończeniu mszy nastąpiło przejście wszystkich zebranych z kościoła do szkoły, które było swoistym cofnięciem się w czasie do początku istnienia instytucji. Przed wejściem do budynku została odegrana scenka retrospektywna ilustrująca przebieg lekcji z początku dwudziestego wieku. Potem uczestnicy obchodów udali się pod figurę królewicza Kazimierza, gdzie we wspólnej modlitwie proszono patrona w dzień Jego święta o wspieranie uczniów w następnych latach edukacji.
      Inauguracja akademii odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie dyrektor szkoły przywitała wszystkich przybyłych gości. Byli to:
       • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Zając
       • Tadeusz Skorupa - Senator Rzeczpospolitej Polskiej
       • Agata Szuta - I Małopolski Wicekurator Oświaty
       • Ksiądz Franciszek Juchas - Dziekan Dekanatu Białodunajeckiego
       • Księża Proboszczowie Dekanatu Białodunajeckiego na czele z naszym Księdzem Proboszczem Markiem Pawlikiem
       • poprzedni Ksiądz Proboszcz parafii Bańska Niżna, Marek Spólnik
       • Ksiądz Andrzej Strama, nie tak dawno uczeń tej szkoły a obecnie wikariusz parafii w Makowie Podhalańskim
       • Marta Wójciak - Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
       • Dorota Halczak- Słońska - Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu
       • Stanisław Szlęk - Przewodniczący Rady Gminy Szaflary oraz Radni Gminy Szaflary
       • Stanisław Ślimak - Wójt Gminy Szaflary
       • Paweł Cetera - Wicewójt Gminy Szaflary
       • Zbigniew Strama - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli wraz z pocztami sztandarowymi
       • Rada Sołecka na czele z sołtys Zofią Jarząbek
       • Prezesi Spółki Wodociągowej i Wspólnoty Leśnej w Bańskiej Niżnej
       • emerytowani dyrektorzy i nauczyciele
       • laureaci konkursu plastycznego "Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi" wraz z opiekunami
       • mieszkańcy wsi Bańska Niżna
       • przedstawiciele mediów
      Uczniowie szkoły, po powitaniu zaproszonych, zaprezentowali sztandar. Niezwykły honor spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Najczęściej są to uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniający się postawą etyczną i osobistą kulturą. Po raz pierwszy w historii szkoły zaszczyt ten przypadł w udziale uczniom klasy III gimnazjum: Beacie Hreśce, Izabelli Słowakiewicz i Maciejowi Rusnakowi.
      Każdy sztandar ma swoją symboliczną wymowę i określone znaczenie. Awers sztandaru stanowi emblemat orła w koronie - godła Rzeczpospolitej Polski na biało-czerwonym tle. Symbol otoczony jest napisem:

BÓG HONOR OJCZYZNA.


Rewers sztandaru zdobi podobizna Patrona Szkoły św. Kazimierza Jagiellończyka okolona napisem:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej


oraz dwie daty 1909 - data powstania szkoły w Bańskiej oraz rok 2009 upamiętniający obchody setnej rocznicy istnienia szkoły.
Płat sztandaru, otoczony złotymi frędzlami, zatknięto jest na drzewcu. Drzewiec wykonano z dębowego drewna, opatrzono chromo-niklowanymi okuciami w postaci: złącza, trzewika i głowicy składającej się z tulei oraz orła. Na drzewcu umocowany jest gwóźdź, a na nim umieszczony napis:

Z OKAZJI OBCHODÓW
100 LECIA SZKOŁY W BAŃSKIEJ
BAŃSKA NIŻNA 04.03.2010


       Po prezentacji sztandaru i podziękowaniu fundatorom wszyscy uczniowie szkoły złożyli uroczyste ślubowanie, które brzmiało:

„Ślubujemy Tobie, Ojczyzno,
sztandaru tego strzec,
pracą i nauką służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi,
wyrabiać w sobie silną wolę, odwagę i prawdomówność.”


      Poczet sztandarowy wyprowadzono i rozpoczęła się część artystyczna wyreżyserowana przez polonistę, Stanisława Bieleckiego. Kilku absolwentów wraz z uczniami szkoły zobrazowało przeszłość edukacji w Bańskiej Niżnej. Inscenizacja wzbudziła w widzach silne wzruszenie, nie tylko dzięki doskonałej grze aktorskiej dziatwy szkolnej, ale także dzięki profesjonalnie przygotowanemu repertuarowi muzycznemu. W trakcie występu na ekranie wyświetlane były fotografie zarówno dzieci, które uczęszczały do szkoły w dawnych czasach, jak i ich aktualne portrety jako sędziwych staruszków wspominających młodość. Było to ciekawe nawiązanie do ubiegłorocznych obchodów stulecia „sztuby”, jakby to powiedziano o szkole przed stu laty.
      Publiczność odwdzięczyła się aktorom gromkimi brawami, a następnie ogłoszono wyniki X Jubileuszowej Edycji Konkursu Plastycznego

„Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”

.
      Wszystkie nadesłane prace można było podziwiać na pokonkursowej wystawie. Większość laureatów przybyła osobiście, aby odebrać dyplomy i nagrody. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, serdecznie gratulują zwycięzcom i już dziś gorąco zachęcają nauczycieli plastyki do wzięcia udziału w następnych konkursach.
      Przypieczętowaniem części artystycznej był występ zespołu regionalnego „Niźniobańscanie” działającego przy szkole. Poprzez zaprezentowanie tradycyjnych śpiewów i tańców młodych górali występ wywołał zachwyt u wszystkich zebranych. Następnie głos zabrali: wicekurator Agata Szuta oraz senator Tadeusz Skorupa, którzy podziękowali społeczności szkolnej za zaproszenie i wzniosłe przeżycia.
Po uroczystościach szkolnych zaproszono gości na smaczny obiad przygotowany przez rodziców w remizie OSP w Bańskiej Niżnej.
      Uważamy, że ten dzień przysporzył wiele radości i satysfakcji stuletniej instytucji szkolnej. Sądzimy, iż nowopoświęcony sztandar godnie będzie reprezentować Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej, pogłębi wzajemną przyjaźń i zaufanie uczniów oraz umocni więzi społeczne mieszkańców wsi.

Absolwenci szkoły: Agnieszka Babiarz, Natalia Wilkus i Mateusz PajekPODZIĘKOWANIE

      Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom za pomoc w zorganizowaniu Święta Szkoły oraz tym, którzy na tę uroczystość przybyli.
Serdecznie dziękuję wszystkim fundatorom sztandaru. Są to :
• Oddział Związku Podhalan w Szaflarach,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Szaflarach,
• Wójt Gminy Szaflary mgr inż. Stanisław Ślimak,
• Sklep Spożywczo- Przemysłowy Pani Janiny Pędzimąż,
• Auto Serwis Pana Andrzeja Pędzimęża,
• Spółka Wodociągowa w Bańskiej Niżnej,
• Wspólnota Leśna w Bańskiej Niżnej,
• Tartak Państwa Bożeny i Andrzeja Słabych,
• Państwo Anna i Józef Walkosz,
• Państwo Zofia i Stanisław Wróbel.
• Jak również mieszkańcy Bańskiej Niżnej przebywający obecnie w USA:
      Maria i Jan Walkosz,
      Anna Małek (Walkosz),
      Maria Skupień (Walkosz),
      Stanisław Walkosz,
      Helena Antoł (Walkosz),
      Halina Strama (Rusnak),
      Stanisław i Małgorzata Kułach (Dziedzic),
      Danuta Stanek (Grońska),
      Barbara Świątek (Grońska),
      Janina i Andrzej Pawlikowscy (Hadowska).
• Rada Rodziców Zespołu Szkoły w Bańskiej Niżnej zorganizowała opłatek dla społeczności Bańskiej oraz zabawę, a dochód przeznaczyła na zakup sztandaru.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie.

Jolanta Stolarczyk
DYREKTOR


1 2 3

1 2 3

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]